Viersen

Viersen
Mönchengladbach
Kempen
Nettetal

——————————————————————————–
Nie tylko kraj ten, w którym żyjecie,
Ojczyzną waszą się zowie:
Jest jeszcze druga ojczyzna w świecie
Co w polskiej mieści się mowie”.

Władysław Bełza

——————————————————————————–
Kontakt:
Wiesława Greinke
Tel: 02162/34140, 0162/2420453

Krótka historia:
Nauka języka polskiego jako ojczystego rozpoczęła się w roku 1997. W chwili obecnej zameldowanych jest na zajęcia ponad 130 uczniów z Viersen i Mönchengladbach oraz okolicznych mniejszych miejscowości.
Lekcje języka polskiego obejmują:
naukę mowy, pisania, czytania, a także gramatykę i ortografię. Na zajęciach poznajemy historię i geografię Polski ( na przykładzie baśni, podań , legend oraz innych tekstów). Dzieci młodsze uczą się też języka polskiego poprzez wspólne zabawy ruchowe na boisku. Organizowane są wycieczki,spotkania okolicznościowe, zabawy, projekcje polskich filmów dziecięcych.
Zajęcia prowadzone są dla uczniów szkół podstawowych (klasy 1-4) oraz dla uczniów wszystkich form szkół ponadpodstawowych (klasy 5-10).Uczniowie otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach wraz z oceną, która zostaje umieszczona na świadectwie niemieckim. Edukacja kończy się egzaminem końcowym w 10 klasie.
Zajęcia odbywają się w 5 grupach:

Städt.Realschule an der Josefskirche
An der Josefskirche
2541747 Viersen
Tel.:02162-31330
poniedziałek: 13.15-17.45
ilość godzin: 6
klasy: 1-10

——————————————————————————–
Ostschule Dülken, Städt.GHS
Kettelerstr. 4541751 Viersen
Tel.: 2162-52014
wtorek: 13.30-18.00
ilość godzin: 6
klasy: 1-10

——————————————————————————–
GGS-Pesch
41065 Mönchengladbach
Charlottenstr.15
Tel.: 02161-42423
środa: 14.00-17.00
ilość godzin: 4
klasy: 1-5

——————————————————————————–
Martin-Schule, Städt.GHS
Am Gymnasium 24
47906 Kempen
Tel.: 02152-3156
czwartek: 13.00-18.15
ilość godzin: 7
klasy: 1-10

——————————————————————————–
Städt.GHS, Am Ingenhovenpark
41335 Nettetal
Ingenhovenweg 19
Tel.: 02153-2533
piątek: 12.30-16.15
ilość godzin: 5
klasy: 1-10

——————————————————————————–
Nauczycielka:
mgr Wiesława Greinke
· absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Humanistyczny Kierunek Historia
· absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początkowego w Gdyni
· 12- letni staż pracy w Polsce
· 11 lat pracy w Niemczech (członek Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech)