Heidelberg i Eppelheim

Adresy szkół :

Friedrich-Ebert-Grundschule,

Sandgasse 14, 69117 Heidelberg

Theodor- Heuss-Realschule,

Plöck 105, 69117 Heidelberg

Theodor- Heuss-Grundschule,

Schulstraße 4, 69214 Eppelheim

Czas odbywania się zajęć:

W roku szkolnym 2007/08 zajęcia odbywaj± się w trzech grupach, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w tygodniu dla każdej grupy:

Grupa 1

——————————————————————————–

Miejsce: Theodor- Heuss-Grundschule,

Schulstraße 4, 69214 Eppelheim

Czas: czwartek , godz. 15.00-16.30

Uczniowie z klas 1-4

——————————————————————————–

Grupa 2

Miejsce: Friedrich-Ebert-Grundschule,

Sandgasse 14, 69117 Heidelberg

Czas: czwartek , godz. 14.30-16.00

Uczniowie z klas 3-4

——————————————————————————–

Grupa 3

Miejsce: Theodor- Heuss-Realschule,

Plöck 105, 69117 Heidelberg

Czas: piątek , godz. 14.30-16.00

Uczniowie z klas 5-6

——————————————————————————–

Informacje o nauczaniu:

Nauka języka polskiego w Heidelbergu i w okręgu Rhein-Neckar-Kreis dla dzieci z rodzin o polskim pochodzeniu została zorganizowana w roku 2006 z inicjatywy rodziców.

Zajęcia s± organizowane pod patronatem Konsulatu Generalnego w Monachium oraz Związku Nauczycieli

Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech i we współpracy niemieckich urządów szkolnych

( Staatliches Schulamt für den Stadtkreis Heidelberg, Amt für Schulaufsicht und Schulentwicklung in Heidelberg, Regierungspräsidium in Karlsruhe).

Są to dodatkowe, nieobowiązkowe, popołudniowe zajęcia pozalekcyjne.

W chwili obecnej na lekcje uczęszcza 22 dzieci.

Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymają zaświadczenie, na podstawie którego może być dokonany odpowiedni wpis na świadectwie w szkole niemieckiej.

Głównym celem zajęć jest pielęgnowanie i pogłębianie znajomości języka polskiego u dzieci, nauka czytania i pisania po polsku. Ważną rolę odgrywa nauka elementów historii i geografii Polski oraz zapoznanie dzieci z polską kulturą i tradycjami.

Wstępne zameldowania uczniów przyjmowane są telefonicznie

tel . 06228/913871

lub drogą internetową : [email protected]

Nauczycielka: Joanna Piwowarczyk – mgr filologii polskiej

– 11 lat pracy w Polsce

– 4 lata pracy w Niemczech (członkini Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech)