Düren

Düren

Joanna Meinert

Adres Szkoły :
Gemeinschaftshauptschule Burgauer Allee
Dechant – Bohnekamp – Straße 26
52349 Düren

Plan zajęć :
Wtorek: 14.15-19.00
Środa: 14.00-18.00
Czwartek:14.15-19.15

Nauczyciel: Joanna Meinert
[email protected]
Tel.01708813783

______________________________________________________________________________________________________________

Adresse :
Gemeinschaftshauptschule Burgauer Allee
Dechant – Bohnekamp – Straße 26
52349 Düren

Unterrichtsplan :
Dienstag: 14.15-19.00
Mittwoch: 14.00-18.00
Donnerstag:14.15-19.15

Lehrerin: Joanna Meinert
[email protected]
Tel.01708813783

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU EDUKACYJNEGO DO WARSZAWY
W RAMACH PROJEKTU „70 LAT PO POWSTANIU WARSZAWSKIM”
WYCIECZKA DOFINANSOWYWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH / KONSULATU GENERALNEGO W KOLONII

Uczestnicy: uczniowie polonijni uczęszczający na lekcje języka polskiego jako ojczystego w Kolonii oraz w Düren
Organizatorki i opiekunki: Liliana Barejko-Knops -, Anna Herling –
Opiekunka Mariola Lhoste – pedagog
Termin: 30.09. – 06.10.2014
Spotkanie z p. Ł. Abgarowiczem w Senacie RP Na audiencji u p. ministra W. Bartoszewskiego
Projekt
W w/w terminie odbyła się wycieczka edukacyjna do Warszawy będąca drugą częścią czterostopniowego projektu w ramach uczczenia obchodów 70 rocznicy Powstania Warszawskiego. Część pierwsza obejmowała zajęcia teoretyczne podczas lekcji języka polskiego, w trakcie których uczniowie zapoznali się z sytuacją polityczną w Polsce w latach 30 i 40 ostatniego stulecia oraz polską walkę z okupantem. Część drugą stanowił wyjazd edukacyjny do Warszawy śladami Powstania Warszawskiego oraz jego historycznej i kulturowej spuścizny. Część trzecią projektu wypełnił treści ewaluacyjne po odbytej wycieczce edukacyjnej, przeprowadzenie wywiadu via skype z ministrem Władysławem Bartoszewskim oraz przygotowanie wystawy dla polskiej i niemieckiej młodzieży oraz władz szkolnych.

Wystawa ta planowana na przełom listopada i grudnia b.r. jest czwartym etapem i części uwieńczającą projekt „70 lat po Powstaniu Warszawskim”.
Ma ona na celu podsumowanie zdobytych na wycieczce edukacyjnej wiadomości o Powstaniu Warszawskim i przekazanie tej wiedzy uczniom polskim i niemieckim, którzy nie mieli możliwości wzięcia udziału w wycieczce.
Przebieg wycieczki edukacyjnej
Pierwsze wrażenie po przybyciu do stolicy uczniowie podsumowali słowami: „Warszawa jest piękna! Wygląda jak połączenie Londynu, Frankfurtu i Dubaju!” Po długiej podróży udali się na spacer po Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie śladami Powstania Warszawskiego. Uczniowie obejrzeli opanowany przez Powstańców 23 sierpnia kościół Św. Krzyża, właz kanałowy przy ul. Wareckiej, gmach Poczty Głównej i wiele innych historycznych miejsc.
Niezapomnianym przeżyciem było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz zagorzałe dyskusje po obejrzanym w kinie filmie „Miasto 44”.
Dzięki przyjaznej pomocy pana Piotra Piotrowskiego, dyrektora Biura Ministra Władysława Bartoszewskiego oraz pani Ewy Czerniawskiej z kancelarii Senatu, młodzież polonijna miała możliwość zwiedzania Sejmu, Senatu i gmachu Rady Ministrów oraz audiencji u ministra Władysława Bartoszewskiego, uczestnika Powstania Warszawskiego. Uczniowie doświadczyli ponadto serdecznego przyjęcia przez pana Łukasza Abgarowicza, senatora Rzeczypospolitej Polskiej i rzecznika do spraw łączności z Polonią, oraz pogłębili wiedzę na temat polskiej transformacji podczas zwiedzania wystawy w gmachu Rady Ministrów poświęconej osobie Tadeusza Mazowieckiego.
Młodzież polonijna na uroczystym spotkaniu z p. P. Piotrowskim oraz na wystawie o T. Mazowieckim
Uczniowie z Kolonii i Düren wzięli udział w uroczystości zakończenia obchodów 70-lecia Powstania Warszawskiego i zgaszeniu ognia na Kopcu, której przewodniczyła pani Pani Ligia Krajewska, poseł na Sejm RP oraz pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta Warszawy.
Wielkim przeżyciem dla młodzieży polonijnej było spotkanie ze świadkiem czasu, panią Anną Mizikowską, członkinią batalionu „Parasol”. W ponad dwugodzinnej rozmowie z panią Mizikowską uczniowie mieli okazję uzupełnić „z pierwszej ręki” zdobytą wiedzę o losach Powstańców 44. Rozmowy ze świadkiem czasu młodzież nagrała, a nagrania wykorzysta do realizacji kolejnego etapu projektu „70 lat po Powstaniu Warszawskim”.

Spotkanie to odbyło się w XIV LO im. S. Staszica w Warszawie. Uczestniczyła w nim również młodzież tego liceum, która nadzwyczaj serdecznie podjęła naszych uczniów i zapoznała z ciekawostkami związanymi z życiem ich szkoły.
Podczas uroczystej zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza uczestnicy wycieczki poznali symbolikę tego historycznego miejsca i jego znaczenia w rozwoju bilateralnych stosunków polsko-niemieckich.
Uczniowie mieli okazję do zapoznania się z życiem i twórczością „wielkich Polaków” oraz historii Polski poprzez zwiedzanie z przewodnikiem takich muzeów jak: Muzeum Chopina, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Mikołaja Kopernika, Zamku Królewskiego i Pałacu Kultury.
Na Kopcu Powstania Warszawskiego Da p. major WP z batalionu „Parasol” – parasol z kolońską katedrą
Podsumowanie
Wycieczka edukacyjna to sześć dni pobytu w Warszawie i kamień milowy w budowaniu świadomości politycznej, historycznej, kulturowej i językowej wśród jej polonijnych uczestników. Uczniowie poznali duży wycinek polskiej historii, kultury i tradycji, doznali integracji z rówieśnikami z polskich szkół i pogłębili znajomość języka polskiego. Poprzez wizyty w instytucjach państwowych doświadczyli opieki państwa polskiego nad Polonią i wzmocnili więzi z krajem pochodzenia ich bądź ich rodziców.

Zmiana warty przy Pomniku Nieznanego Żołnierza Wielcy rodacy: w Muzeum F. Chopina
Organizacja
Organizacja i odpowiedzialność finansowa projektu spoczęła na barkach nauczycielek. Złożone przez nie podanie o dofinansowanie wycieczki edukacyjnej we wrześniu 2013 roku we Wspólnocie Polskiej zostało rozpatrzone odmownie. Ponowne podanie złożone w marcu 2014 w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii uzyskało akceptację dopiero w lipcu 2014 roku. Aby móc zrealizować ten projekt w czasie dwóch miesięcy i czasie wakacji nauczycielki zmuszone były do wzmożonej pracy organizacyjnej w warunkach utrudnionych: szukania kontaktów z potencjalnymi uczestnikami spędzającym wakacje za granicą kraju, rezerwacją niekorzystnych finansowo biletów na przejazd do Warszawy (bilety były o 30% droższe) oraz miejsc hotelowych i rezygnacji z własnego czasu wolnego. Ponadto procedura przekazywania środków na sfinansowanie wycieczki edukacyjnej PO jej odbyciu zmusiła nauczycielki do wyłożenia kwoty 3.150 euro z własnej kieszeni oraz do znacznej redukcji poziomu wycieczki: Jedzenie i noclegi miały znacznie niższy standard (uczniowie mieszkali w pokojach 8- i 6-osobowych), uczniowie byli zmuszeni na spożywanie dziennego posiłku ciepłego w najtańszych barach mlecznych oraz na przygotowywanie skromnych kolacji we własnym zakresie. Z braku środków nauczycielki zrezygnowały z wynajmu profesjonalnych przewodników po mieście i same zmuszone były przejąć tę funkcję, co związane to było z dużym, dodatkowym nakładem pracy.

Podziękowanie
Składamy, również w imieniu młodzieży-Polonii, wyrazy podziękowania za wsparcie finansowe wycieczki edukacyjnej do Warszawy. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze niebawem rozesłane zaproszenie na ewaluację projektu „70 lat po Powstaniu Warszawskim”.
Z wyrazami szacunku
M³odzież Polonijna z Kolonii i Düren
Liliana Barejko-Knops
Anna Herling

Miejsce lekcji j. polskiego

Nauka języka polskiego jako języka odziedziczonego (HSU Polnisch) w Düren istnieje od 2011 roku. Zajęcia prowadzone są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Odbywają się dla poszczególnego ucznia jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych bądż wieczornych w szkole GHS Burgauer Allee, Dechant-Bohnekamp-Str. 26, 52349 Düren.

Informacje oficjalne

Lekcje języków odziedziczonych mają charakter dobrowolnego przedmiotu dodatkowego, jednakże poprzez zameldowanie uczeń zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków szkolnych. Progresja w nauce jest testowana, a wyniki jej nanoszone na niemieckie świadectwo. Po klasie 9 w przypadku niemieckich „gimnazjalistów” i po klasie 10 w przypadku uczniów innych typów szkół odbywa się centralny egzamin „Interne Prüfung” oceniający znajomość pisemną i ustną ucznia na poziomie B1 / B2. Zajęcia są bezpłatne, uczestnictwo w nich nie jest zależne od posiadanego obywatelstwa.

Cele pracy dydaktycznej

Celem nadrzędnym placówki jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim w formie ustnej oraz pisemnej oraz przekazywanie wiedzy o Polsce, jej literaturze, kulturze, historii i geografii. Prócz przekazu historycznego kładziony jest nacisk na ukazanie aktualnego oblicza Polski jako kraju o szerokim wachlarzu ofert kulturalnych, edukacyjnych i ofert związanych z rynkiem pracy. Ponadto nauczycielka dąży do wykształtowania w świadomości uczniów poczucia wartości języka odziedziczonego.

Trzy lata działalności HSU Polnisch w Düren

• uroczysta inauguracja z bogatym programem artystycznym w miejscowym kuratorium
• uroczystości związane z polską tradycją: andrzejki, Boże Narodzenie, Wielkanoc, noc Świętojańska, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka
• coroczne imprezy szkolne uwieńczające zajęcia projektowe („Rok Juliana Tuwima”, „Stary i Nowy Rok”, „Straszny Dwór”)
• coroczne półdniowe wycieczki klasowe do Kolonii połączone z wizytą w muzeach, zwiedzaniem miejsc historycznie powiązanych z Polską oraz warsztatami edukacyjnymi
• wycieczki do Polski
• współpraca z instytucjami niemieckimi i polskimi: z Konsulatem Generalnym w Kolonii, Instytutem Polskim w Düsseldorfie, Stadtbücherei Düren, Theater Düren, stowarzyszeniami i fundacjami
• uczestnictwo w konkursach literackich
• partnerstwo klas młodszych z rówieśniczą klasą z Bydgoszczy
• działalność charytatywna wspierająca dzieci z upośledzeniami

Plany

• starania o dalszą pełną sukcesu pracę z uczniami
• założenie „polskiej biblioteki” przy Stadtbücherei Düren
• udział w spektaklach teatralnych
• warsztaty literackie i teatralne
• wymiana młodzieży z Polski i Niemiec
• wycieczki edukacyjne do Polski
________________________________________
Anna Herling
Nauczycielka HSU Polnisch w Düren
Tel: 02206 869 809