KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH

KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI POLONIJNYCH
Kolonia, 25.-27.11.2016

PROGRAM KONFERENCJI

Piątek, 25.11.2016
12.00-14.00 Rejestracja uczestników
Jugendherberge Köln-Riehl – City Hostel, Centrum kongresowe
An der Schanz 14, D-50735 Köln

15 00-16.00 Zwiedzanie Kolonii
17.00-17:30 Uroczysta Inauguracja Konferencji WPHI
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji KG RP,
An der Alteburger Mühle 6, 50968 Köln

Powitanie uczestników:

Liliana Barejko-Knops
Przewodnicząca Związku Nauczycieli Języka Polskiego i
Pedagogów w Niemczech t. z.

Stanisałw Hebda – Konsul WPHI KG RP

Jan Sobczak- Konsul Generalny

-Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej

-Wystąpienia przedstawicieli organizacji zaprzyjażnionych
Bogdan Miłek przewodnczący Kongresu,
Agnieszka Siemasz- Kaluza” Die Brücke”

17:30-18:30 Referaty:

Projekty ostatnich lat ZNJPiP w Niemczech
Anna Herling

Nauka języka polskiego w Anglii
Beata Hove, dyrektor szkoły społecznej w Londynie

Promocja języka polskiego na przykładzie Włoch
Anna Smoliłska – Włochy

19.00-19:30 Wieczór kolęd występ zespołu „Krakowiak”

20:30-22:00 Kolacja

 

 

Sobota, 26.11.2016

7:30 – 8:30 śniadanie

9:00 -10:30 I Sesja warsztatowa w dwóch grupach:
GRUPA I Rozgrzewki słowno-muzyczne na dobry początek
dla klas młodszych (OPRPEG) Halina Kubarska-Klimek (sala D)

GRUPA II Historia dla klas średnich i starszych :
Odzyskanie niepodległości IPN Barbara Pamrów (sala B)

10:30-11:00 Przerwa na kawę

11:00-12:30 II Sesja warsztatowa w dwóch grupach:
GRUPA I lekcje polskiego dla klas starszych:
Magia w kolorze lilaróż, czyli o miłości
na lekcjach OPRPEG Grażyna Wiśniewska, (sala D)

GRUPA II Historia dla klas młodszych:
Orze? Bielik, Kasztanka Piłsudskiego, Baśka Murmańska
i inni czyli historia oczami zwierząt IPN B.Pamrów (sala B)

13:00-14:00 Obiad

14:30-16:00 III Sesja warsztatowa w dwóch grupach (powtórka):

GRUPA I Historia dla klas średnich i starszych
Odzyskanie niepodległości
IPN Barbara Pamrów (sala B)

GRUPA II Rozgrzewki słowno -muzyczne na dobry początek
dla klas młodszych (OPRPEG) Halina Kubarska-Klimek (sala D).

16:00-16:30 Przerwa na kawę

16.30-18.00 IV Sesja warsztatowa w dwóch grupach (powtórka):
GRUPA II – lekcje polskiego dla klas starszych:
Magia w kolorze lilaróż, czyli o mi?o?ci
na lekcjach OPRPEG Grażyna Wiśniewska, (sala D)

GRUPA I– Historia dla klas młodszych:
Orzeł Bielik, Kasztanka Piłsudskiego, Baśka Murmańska
i inni czyli historia oczami zwierząt IPN B.Pamrów (sala B)

19:00-20:00 Kolacja

21.00-22.00 Kolonia nocą

 

Niedziela, 27.11.2016

8:30-9:00 Śniadanie

9:00 -13:30 V Sesja warsztatowa w dwóch grupach :

9:00-10:30 GRUPA I – Po co nam interpunkcja? – pomysł na lekcję, nie tylko
języka polskiego OPRPEG Grażyna Wiśniewska (sala Berlin 1 )

GRUPA II Kreatywne metody nauczania języka polskiego na etapie
wczesnoszkolnym ORPEG Halina Kubarska-Klimek (sala Berlin II)

10:30-11:00 Przerwa kawowa

VI Sesja warsztatowa w jednej grupie :

11:00-12:30 Powieść biograficzna dla młodego czytelnika i jej
wykorzystanie na lekcjach nie tylko języka polskiego
OPRPEG dr. Grażyna Wiśniewska sala (sala Berlin Berlin I i II)

13:30-14:30 Obiad

VII Sesja warsztatowa w jednej grupie

14:30-16:00 Historia:
Zajęcia o Solidarności i stanie wojennym
prezentacja materiałów IPN Barbara Pamrów

16.00-17.00 Uroczyste Zakończenie Zjazdu :

Liliana Barejko-Knops
Przewodnicząca ZNJPiP w Niemczech

Sprawozdanie z konferencji metodycznej

Sprawozdanie z konferencji metodycznej nauczycieli polonijnych w Kolonii, 25-27 listopada 2016 r.

W ostatnich dniach listopada około 50. nauczycieli polonijnych i gości honorowych miało okazję uczestniczyć w konferencji metodycznej, której celem było przedstawienie działań  dydaktyczno-wychowawczych podejmowanych przez pedagogów w ostatnim czasie oraz przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami polonijnymi.

W pierwszym dniu konferencji, po zakończeniu czynności organizacyjnych związanych z rejestracją uczestników, przybyli do Kolonii nauczyciele mieli okazję zwiedzić katedrę oraz miasto. Następnie, w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji KG RP, nastąpiła uroczysta inauguracja. Złożyły się na nią wystąpienia przewodniczącej Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech, Lilianny Barejko-Knops, konsula WPHI KG RP, Stanisława Hebdy, oraz konsula generalnego, Jana Sobczaka. W dalszej kolejności zebrani mogli usłyszeć o projektach zrealizowanych w Niemczech w ostatnim czasie, o organizacji nauczania języka polskiego w Anglii oraz o promocji języka polskiego we Włoszech.
Wieczór umilił występ zespołu folklorystycznego z Darmstadt, Krakowiak, który zaprezentował polskie kolędy i pastorałki.

Przewodnicząca zapoznała zebranych z działalnością związku, przedstawiła plany na najbliższy okres, a mianowicie zapowiedziała uroczyste obchody w przyszłym roku 20-lecia istnienia związku, wyraziła wdzięczność za wsparcie ze strony Konsulatu i dziękowała za dobrą współpracę.

W dalszej kolejności głos zabrała Anna Herling, która bardzo szczegółowo zajęła się omówieniem realizowanych przez siebie projektów. Nauczycielka mówiła o codziennych problemach w pracy z uczniami polonijnymi w niemieckiej rzeczywistości. Dużo czasu poświęciła również przedstawieniu sukcesów pedagogicznych, prezentowała swój warsztat pracy, dzieliła się z zebranymi swoim doświadczeniem.

Nieco inaczej wygląda nauczanie języka polskiego w Anglii, o czym mówiła dyrektor szkoły społecznej w Londynie, Beata Hove. Autorka referatu w swoim wystąpieniu sięgnęła aż do lat wojny i wskazywała na różnice w obu systemach edukacyjnych.

Ostatni referat należał do Anny Smolińskiej, opowiadającej o trudnościach w sprawnym zorganizowaniu nauczania języka kraju pochodzenia we Włoszech oraz o działaniach podejmowanych przez pedagogów, by tę sytuacje zmienić.

Drugi i trzeci dzień konferencji wypełniły szkolenia. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy, w których naprzemiennie brano udział w spotkaniach z metodykami z Polski (ORPEG i IPN).
Rozgrzewki słowno-muzyczne na dobry początek to temat warsztatów poświęconych pracy z najmłodszymi uczniami. Halina Kubarska-Klimek prezentowała cykl ćwiczeń utrzymanych w formie zabawy mających na celu poznanie się dzieci. Następnie były przedstawione ćwiczenia pozwalające zwiększyć koncentrację. Kolejne zajęcia warsztatowe poświęcone były kreatywnym metodom nauczania języka polskiego na etapie wczesnoszkolnym. Autorka proponowała niestandardowe techniki pracy z uczniem, jak np. rapowanie, udawanie robotów, łączenie słuchania z rysowaniem (mind mapping), czytania z ruchem.

Zajęcia z języka polskiego w klasach starszych przedstawiła Grażyna Wiśniewska, przedstawiając lekcję Magia w kolorze lilaróż, czyli o miłości na lekcjach. Autorka zwracała szczególną uwagę na to, by pamiętać o specyfice pracy z uczniami polonijnymi, zatem np. wizualizować trudne wyrazy, zagadnienia gramatyczne realizować nie wprost, ale z użyciem tekstów nasyconych jakąś formą gramatyczną. Proponowała pracę w grupach, gdyż wtedy uczniowie nie odczuwają lęku, wykorzystanie kart pracy, zwiększanie tempa wykonywanych ćwiczeń, stopniowe utrudnianie zadań. Z kolei podczas warsztatów poświęconych nauczaniu interpunkcji zaproponowano pracę z tekstami o znakach przestankowych. Wielokrotne powracanie do tekstu, praca z nim, uzupełnianie luk, wykorzystanie kolorowych kart pracy i wreszcie sięgnięcie do emotikonów tak popularnych we współczesnym komunikowaniu się to propozycje realizacji treści z tego zakresu.
Powieść biograficzna dla młodego czytelnika i jej wykorzystanie na lekcjach nie tylko języka polskiego to trzecia propozycja Grażyny Wiśniewskiej, która przedstawiła bogatą listę powieści biograficznych współczesnej autorki piszącej biografie w wersji dla dzieci i młodzieży. Pracując z tymi tekstami, należy pamiętać o tym, by nie poruszać kontrowersyjnych faktów z życia postaci, a przybliżyć uczniom bohaterów przez przedstawienie ich jako ich rówieśników.

Trzecim, i ostatnim, blokiem warsztatowym były propozycje realizacji treści historycznych z zakresu historii najnowszej zaproponowane przez Barbarę Pamrów z IPN. Nauczyciele mieli okazję poznać szczególnie bogatą ofertę Instytutu w zakresie pomocy dydaktycznych do realizacji choćby lekcji Odzyskanie niepodległości w klasach średnich i starszych czy w klasach młodszych historii widzianej oczami zwierząt. Poza kartami pracy Instytut proponuje nauczycielom darmowy dostęp do gier dydaktycznych, puzzli, materiałów ikonograficznych.

Podczas wszystkich warsztatów bardzo silnie akcentowano przydatność przedstawianej wiedzy, metod i technik oraz materiałów dydaktycznych. Zwracano uwagę na specyfikę pracy z uczniem polonijnym, na potrzebę właściwego rozpoznania jego potrzeb i możliwości.

Po dwu niezwykle pracowitych i bogatych w wydarzenia dniach nadszedł czas zakończenia zjazdu. Przewodnicząca Związku w słowie kończącym konferencję dziękowała wszystkim uczestnikom, a nauczyciele opuścili Kolonię bogatsi o wiedzę i doświadczenie. Niezaprzeczalnie bardzo ważne były również poza warsztatowe spotkania i rozmowy uczestników, które służyły wymianie kontaktów i informacji zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

Sprawozdanie ze szkolenia. Kolonia

W dniach 27 i 28 11.15 po raz kolejny odbyło się szkolenie w Kolonii w budynku Konsulatu Polskiego do Spraw Handlowych zorganizowane przez Związek Nauczycieli Języka polskiego i Pedagogów . Przygotowanie tej dwudniowej imprezy kosztowało jak wiadomo wiele pracy, wszyscy doceniamy ten wysiłek i jesteśmy wdzięczni przewodniczącej naszego związku pani Lilianie Barejko –Knops.
Te spotkania mają już swoją wieloletnią tradycję i są oprócz szkolenia miłą okazją do rozmów na tematy aktualne nurtujące nas jako nauczycieli ale też jako Polaków żyjących za granicą. W związku z tym, że znamy się już tak długo i łączy nas tak wiele, rozmowy nasze dotyczyły nie tylko aktualnych spraw szkolnych ale też prywatnych przeżyć .

Wykorzystujemy takie spotkania do wymiany doświadczeń, gdyż każda z nas pracuje w różnych środowiskach, innych landach, co wiąże się z różnymi formami organizowania nauki języka polskiego jako ojczystego. Nie we wszystkich landach prowadzenie lekcji języków ojczystych leżą w gestii niemieckiego urzędu do spraw szkolnictwa, dlatego też rodzice organizują stowarzyszenia i związki, pod egidą których odbywa się nauczanie języka polskiego.

Dlatego bardzo istotnych tematów tego spotkania była aktualna sytuacja oświaty w Badenii Wirtembergii oraz w Hesji i przygotowania do rozmów w Ministerstwa Kultury w Wiesbaden.
W piątek wieczorem po szkoleniu przemiłej a zarazem uroczystej, bożonarodzeniowej atmosferze przy prawdziwym ogniu kominka i z choinką w tle dzieliliśmy się opłatkiem i śpiewaliśmy polskie kolędy.W tym spotkaniu brał udział również pan Konsul Stanisław Hebda- gospodarz domu.
Oczywiście nie zabrakło smakowitego jedzenia dla wszystkich uczestników spotkania, gdyż wszystko było wspaniale zorganizowane. Wieczorem bufet a następnego dnia rano obfite śniadanie. Zaradne i zaangażowane koleżanki mieszkające w tym regionie zadbały o zakupy i dostarczyły wszystkie artykuły żywnościowe.
W takich oto komfortowych ramach odbywało się nasze szkolenie prowadzone przez panią Grażynę Wiśniewską metodyczkę Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.
Pani Wiśniewska przedstawiła nam w ciekawy sposób polskich współczesnych autorów książek dla dzieci i młodzieży i zademonstrowała (wprowadzając nas w rolę uczniów) sposoby pracy z niektórymi tekstami. Bardzo cenne są te doświadczenia bo pozwalają nam wczuć się w rolę uczniów i tym samym lepiej rozumieć ich zachowania i bardziej świadomie prowadzić tego typu lekcje.

Na zakończenie pani Wiśniewska przekazała nam płytkę CD z materiałami do wykorzystania na lekcjach oraz wspaniały wiersz(tekst zamieszczony poniżej) z życzeniami świątecznymi.
Dziękujemy pani Grażynie Wiśniewskiej za to, że po raz kolejny przyjechała do nas z Lublina, by pomagać nam w pracy nad doskonaleniem sprawności językowych naszych uczniów.
Krystyna Mossmann

Wyniki rozmów w dniu 3.12. 2015 w Ministerstwie do spraw Kultury w Wisbaden

Wyniki rozmów w dniu 3.12. 2015 w Ministerstwie do spraw Kultury w Wisbaden, w której uczestniczyły Liliana Barejko-Knops ( ZNJPiP) )pani Agnieszka Siemasz-Kałuża ( Die Brücke) , pani Karina Pryt ( Kransale) i pan Konsul Dudziński ( KG w Kolonii) przyniosły pozytywne efekty. Mamy realną szansę na wprowadzenie lekcji języka polskiego jako ojczystego do szkó³ we Frankfurcie i w Darmstadt.
Prosimy o zgłoszenia zainteresowanych uczniów z podaniem imienia, nazwiska rodzica, oraz ucznia, adres zamieszkania, numeru telefonu, adresu mailowego, nazwy szkoły , do której uczęszcza dziecko. Proszę już teraz przysyłać informacje na adres : [email protected]
Informacji udziela także przewodnicząca naszego Związku Liliana Barejko-Knops- telefon w Bezirksregierung Köln w czwartki 0221 / 147 21 29 w godzinach 8.30-12.00 oraz w piątki 02205 913820.

Konferencja metodyczna dla nauczycieli polonijnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli polonijnych „Pomagamy uczyæ” w Kolonii,
19-21. czerwca 2015 
– sprawozdanie
Kolejny raz członkinie Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech miały możliwość uczestnictwa w konferencji metodycznej nauczycieli polonijnych. Szkolenie to odbyło się w Kolonii w dniach od 19. do 21. czerwca 2015 i zostało zorganizowane dla 30 nauczycieli polonijnych przez zarząd związku pod przewodnictwem Liliany Barejko-Knops.
Uroczyste rozpoczęcie zostało zainicjowane mową przewodniczącej związku Pani Barejko-Knops oraz wiceprezesa stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Bonisławskiego. Oboje w swych wystąpieniach uczcili pamięć oraz zwrócili szczególną uwagę na zasługi dla polskiej kultury i historii dokonane przez niedawno zmarłego, wybitnego polskiego historyka, publicysty i działacza politycznego-Władysława Bartoszewskiego. Zarówno Pani Barejko-Knops, jak i Pan Bonisławski brali aktywny udział i towarzyszyli przebiegowi całej trzydniowej konferencji.
Podczas Konferencji Medalami Edukacji Narodowej zostały odznaczone dwie członkinie Związku :
1.pani Anna Sterz ,która od 2007 roku do dziś wykazywała i nadal wykazuje szczególne zaangażowanie w promocję nauki języka polskiego i w organizowaniu życia szkolnego, czego efektem jest wyjątkowe zainteresowanie dzieci i młodzieży lekcjami języka polskiego we Freiburgu .
2 pani Anna Herling, która Herling od 2007 roku uczestniczyła we wszystkich zebraniach Związku, we wszystkich szkoleniach, jubileuszach oraz projektach Związku oraz wykazuje szczególne zaangażowanie w promocje nauki języka polskiego i w organizowaniu życia szkolnego, czego efektem jest wyjątkowe zainteresowanie dzieci i młodzieży lekcjami języka polskiego w Düren.

Kolejny etap obejmował prezentację filmu przedstawiającego działalność Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech. Uroczyste otwarcie Konferencji zamknął referat Pani Anny Smolińskiej na temat sytuacji i dokonań Polskiej Rady Oświaty we Włoszech.
Całość urozmaicały występy artystyczne uczniów Polskiej Szkoły w Kolonii.

Głównym celem zjazdu było podkreślenie znaczenia historii współczesnej Polski oraz wykorzystanie tej wiedzy na lekcjach języka polskiego, jak równie¿ przedstawienie niektórych psychologicznych aspektów pracy nauczyciela. Również w tym przypadku teoria została potwierdzona przykładami praktycznego zastosowania w czasie warsztatów.
Praca podczas zjazdu koncentrowała się na dwóch blokach tematycznych a mianowicie bloku historycznym i psychologicznym. W trakcie zajęć prowadzonych przez Panią Małgorzatę Żuławnik- przedstawicielkę Instytutu Pamięci Narodowej- uczestniczki miały okazję zapoznania się z alternatywnymi metodami (między innymi grami) nauki historii.
Blok psychologiczny, prowadzony przez Pana Sławomira Prusakowskiego- psychologa, stałego współpracownika Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”- skupiał się w obrębie dwóch tematów: asertywność nauczyciela, jego rozwój osobisty a rozwój ucznia oraz stres jako nieodłączny faktor w zawodzie nauczyciela i sposoby jego zwalczania.
Praca w grupach przebiegała sprawnie i bezproblemowo; dzięki znakomitemu przygotowaniu i profesjonalnemu prowadzeniu zajęć warsztaty dały możliwość przeanalizowania i praktycznego przećwiczenia wiedzy nabytej w trakcie wykładów. Każda z uczestniczek mogła poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

Zarówno w trackie pracy w grupach, jak i w późniejszych rozmowach z uczestniczkami widać było wyraźne zadowolenie z jakości szkolenia.
Zarząd związku zatroszczył się również o czas wolny uczestniczek szkolenia. Bogata i różnorodna oferta zajęć w czasie wolnym pozwalała na odpoczynek w miłej atmosferze.
Podsumowując, konferencje można uznać za naprawdę udane i owocne wydarzenie. Było ono nie tylko kolejnym impulsem w doskonaleniu nauczycieli polonijnych, ale i szansą na przyszłą współpracę między Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech a „Wspólnotą Polską”, wobec czego przedstawiciele obu stron wyrażali swe zainteresowanie.

Anna Kasprzyk, Justyna Sterz

 

Wersja niemiecka sprawozdania
Methodische Konferenz 19-21. Juni 2015– ein Bericht

Ein weiteres Mal hatten die Mitgliederinnen des Vereins der Polnischlehrer und Pädagogen in Deutschland die Möglichkeit an einer methodischen Konferenz für Polnischlehrer teilzunehmen.
Die Konferenz fand vom 19. bis 21. Juni 2015 in Köln statt und wurde von dem Vorstand des Vereins unter der Leitung von Frau Liliana Barejko-Knops für….….. Lehrkräfte organisiert.
Die feierliche Eröffnung wurde mit der Rede von Frau Barejko- Knops und von dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der polnischen Vereinigung Polnische Gemeinschaft (pol. „Wspólnota Polska“) Herrn Dariusz Bonis³awski geprägt. Beide nahmen aktiven Teil und begleiteten den ganzen Prozess des dreitägigen Kongresses. Sowohl Frau Barejko-Knops als auch Herr Bonis³awski nutzten den Festakt als Anlass zur Erinnerung an den kürzlich verstorbenen, besonderen polnischen Historiker, Publizist und sozialen Aktivist- W³adys³aw Bartoszewski- und betonten seine Verdienste für polnische Kultur und Geschichte.
Das Ziel dieser Tagung war es, die Bedeutung der polnischen jüngeren Geschichte im Polnischunterricht, unter Berücksichtigung der Vorschlägen ihrer praktischen Realisation im Unterricht, zu akzentuieren, sowie einige psychologischen Aspekte der Arbeit als Lehrer zu charakterisieren uns solche anhand von praktischen Übungen und Strategien zu vermitteln.
Im nächsten Teil wurde ein Film gezeigt, der die Tätigkeit des Vereins der Polnischlehrer und Pädagogen in Deutschland präsentierte.
Im Anschluss an die Eröffnung der Konferenz trug Frau Anna Smoliñska- die Vertreterin des polnischen Vereins der Polnischlehrer in Italien- ein Referat über die Situation und Leistungen im Rahmen der polnischen Schulen in Italien vor.
Das Ganze wurde durch ein lebendiges künstlerisches Programm der SchülerInnen aus einer polnischen Schule in Köln abgerundet.
Während der Konferenz wurde in zwei Gruppen gearbeitet. Im ersten Teil, der von Frau Ma³gorzata ¯u³awnik- die Vertreterin des polnisches Institut für Nationales Gedenken- geführt wurde, wurden die Teilnehmerinnen mit den alternativen Unterrichtsmethoden (u.a. Spiele) der Geschichte in Polen konfrontiert. Der andere Teil- betreut durch Herrn S³awomir Prusakowski, fester Mitarbeiter, Psychologe und Didaktiker der Vereinigung Polnische Gemeinschaft (pol. „Wspólnoty Polskiej“)- widmete sich zwei wesentlichen Themen: Durchsetzungsvermögen des Lehrers hinsichtlich der eigener Entwicklung und der des Schülers und Stress als begleitender Faktor des Berufs als Lehrer, sowie praktische Methoden der Stressbeseitigung.
Aufgrund der sowohl theoretischen als auch praktisch bezogenen Elementen der Schulung sowie der Aufteilung in zwei Arbeitsgruppen, konnten sich die Fortbildungsteilnehmerinnen vollständig und ungestört auf die theoretischen Inhalte der Tagung konzentrieren und diese in kleinen Sektionen ausführlich bearbeiten. Die Arbeit in Gruppen verlief problemlos und dank der äußerst professionellen Vorbereitung und Durchführung des Lehrgangs konnte jede Teilnehmerin davon profitieren und eigenes Wissen auf diesem Gebiet erweitern. Die große Zufriedenheit aller Teilnehmerinnen mit der Fortbildung ließ sich nicht nur an der Gruppenarbeit während der Konferenz erkennen, sondern auch in späteren Gesprächen mit ihnen.
Der Vorstand des Vereins hat sich darüber hinaus um eine reiche und vielfältige Gestaltung des Freizeitprogramms gekümmert, so dass auch die Erholung zwischendurch in einer netten und ungezwungenen Atmosphäre nicht zu kurz kam.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass man die Konferenz als ein sehr erfolgreiches Ereignis im Kontext von Pflege der polnischen Sprache und Kultur im Ausland betrachten kann. Zum einen erschien sie als ein weiterer wichtiger Impuls bei der Weiterbildung der Polnischlehrer in Deutschland. Zum anderen erwies sie sich als eine neue Chance und Perspektive der zukünftigen Mitarbeit zwischen dem Verein der Polnischlehrer und Pädagogen in Deutschland und der Vereinigung Polnische Gemeinschaft („Wspólnota Polska“), wozu sich beide Parteien sehr positiv äußerten.

Anna Kasprzyk, Justyna Sterz

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

W dniu 13 czerwca 2015 roku w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Kolonii odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015, na które, po raz szesnasty, licznie przybyli uczniowie wraz z towarzyszącymi im rodzinami.
W tym roku po raz pierwszy zakończenie odbyło się pod nieobecność przewodniczącej Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech , pani Liliany Barejko-Knops, przebywającej w tym czasie w szpitalu. Przesyłamy życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.
Przemowę na otwarcie uroczystości wygłosiła zastępca przewodniczącej, pani Katarzyna Pakalski, podkreślając znaczenie dwujęzyczności oraz języka polskiego, w nauce którego duża rola przypada także rodzicom.
Na uroczystości obecna była pani Katarzyna Furmanik, wicekonsul Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej, która także powitała zebranych gości, składając wyrazy uznania wobec rodziców oraz nauczycieli.
W części artystycznej wykonawcy szczególnie skoncentrowali się na osobie Prof. Władysława Bartoszewskiego, który zmarł 24 kwietnia 2015 r.
Uczniowie z Düren oraz z Kolonii mieli okazję oraz zaszczyt poznać Prof. Bartoszewskiego osobiście, ci ostatni także precyzyjnie przygotowali prezentację na temat życia i działalności tego wyjątkowego człowieka, na zakończenie której obecni poproszeni zostali o uczczenie pamięci Prof. Bartoszewskiego minutą ciszy.
W zastępstwie przewodniczącej Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów, przebywającej w szpitalu, pan Herbert Knops wręczył nagrody uczniom z Kolonii, poprzednio nawiązując do osoby Prof. Bartoszewskiego, która także na nim wywarła ogromne wrażenie, oraz do długoletniej owocnej pracy swojej żony, pani Liliany Barejko-Knops.
Wręczanie nagród uczniom szkół z Bochum, Oberhausen, Mettmann, Düren oraz Herne, przeplatane było życzeniami nauczycielek oraz utworami muzycznymi i wierszami w wykonaniu uczniów.
Na zakończenie po raz kolejny głos zabrała zastępca przewodniczącej Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech, pani Katarzyna Pakalski, składając podziękowania nauczycielkom oraz wykonawcom.

 

Wersja niemiecka sprawozdania

Die diesjährigen Feierlichkeiten zum Abschluss des Schuljahres 2014/2015 fanden am 13.6.2015 in der Abteilung für Handel und Investitionen des Konsulates der Republik Polen in Köln statt. Zum sechszehnten Mal strömten die Schüler mit ihren Eltern und Verwandten in die stimmungsvollen Räumlichkeiten der Villa.
Leider fehlte in diesem Jahr, aus gesundheitlichen Gründen, die Initiatorin und Vorsitzende des Vereins der Polnischlehrer und Pädagogen in Deutschland, Frau Liliana Barejko-Knops, der wir unsere besten Genesungswünsche senden.
Die Feierlichkeiten wurden von Frau Katarzyna Pakalski, der stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, eröffnet. In ihrer Rede unterstrich Frau Pakalski die Bedeutung der Zweisprachigkeit im heutigen Europa und die Rolle der Eltern als erste Lehrer.
Weiter ergriff das Wort Frau Katarzyna Furmanik, Vize-Konsulin des Generalkonsulats der Republik Polen, die ihrer Wertschätzung den Lehrerinnen und den Eltern gegenüber Ausdruck verlieh.
Der Tod von Prof. W³adys³aw Bartoszewski, des polnischen Historikers, Publizisten und Politikers, beherrschte das künstlerische Programm, das die Schüler vorbereitet und durchgeführt haben. Die Klassen aus Düren und Köln hatten das Glück und die Ehre Prof. Bartoszewski zu begegnen. Letztere führten auch eine herausragende Power Point Präsentation über das Leben und Werk des Professors auf.
In Vertretung der Vorsitzenden des Vereins der Polnischlehrer und Pädagogen, überreichte Herr Herbert Knops den Schülern aus Köln die Auszeichnungen, wobei er im Voraus eine bewegende Rede über seine Begegnung mit Prof. Bartoszewski, aber auch die jahrelange Arbeit und die Verdienste seiner Frau, Liliana Barejko-Knops, hielt.
Die Auszeichnungen für Schüler der Schulen aus Bochum, Oberhausen, Mettmann, Herne und Düren wurden von Ansprachen der jeweiligen Lehrerinnen und einem musikalischen Programm begleitet.
Zum Abschluss sprach die stellvertretende Vorsitzende des Vereins der Polnischlehrer und Pädagogen, Frau Katarzyna Pakalski, die ihren Dank der Lehreinnen und den Künstlern gegenüber zum Ausdruck brachte.

Violetta Eschemann

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli w dniach 13-14.12.2015

13 i 14 grudnia 2013 roku w gmachu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii odbyło się szkolenie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego jak co roku organizowane przez Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech.

Współpraca z urzędami i organizacjami oświatowymi:

z Generalnym Konsulatem w Kolonii, Ambasadą Polski w Berlinie,

z Misją Katolicką,

z Ministerstwem Edukacji Narodowej,

ze Wspólnotą Polską,

z Semper Polonia

z Ministerstwem Spraw Zagranicznych,

z Senatem,

z niemieckimi władzami oświatowymi, Bezirksregierung, (Ministerstwo w Duesseldorfie)

współpraca z czasopismem „Kurier Polonica”

współpraca z Uniwersytetem w Kolonii