Kontakt

Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów z.T. w Niemczech
Liliana Barejko-Knops
Scharrenbroicherstr 69a 51503 Rösrath koło Kolonii
Email : [email protected]
Telefon : 00492205 913820 ( piątki od 8.30 -12.00)

Zarząd

Przewodnicząca – Liliana Barejko – Knops M.A.
Wiceprzewodnicząca – mgr Reanata Kaczmarek
Sekretarz – mgr Justyna Bonikowska
Skarbnik –  Mariola L`hoste
Komisja Rewizyjna :  mgr Anita Lisowska
mgr Katarzyna Pakalski

Cel: Promocja nauki jezyka polskiego w Niemczech

Założenie Związku: czerwiec 1997