Düsseldorf

Polska Szkoła w Düsseldorfie istnieje od 1996 roku. Jako jedna z pierwszych szkół w Nadrenii Westfalii rozpoczęła nauczanie języka polskiego jako ojczystego. Szkoła nasza powstała dzięki inicjatywie grupy zaangażowanych rodziców, którzy jako cel postawili sobie wprowadzenie nauczania języka polskiego w publicznych szkołach niemieckich i nie bez trudu pokonali wszystkie prawne i urzędowe przeszkody.

Celem pracy dydaktycznej naszej placówki jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim w formie ustnej oraz pisemnej, przekazywanie wiedzy o języku polskim, Polsce- jej historii i geografii oraz o polskich osiągnięciach we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki. W celu uzupełnienia i wzbogacenia programu nauczania organizujemy różne imprezy okolicznościowe, projekty oraz wycieczki uczniów do Polski.

Polska Szkoła prowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, klasy 1-4 oraz dla uczniów wszystkich form szkół ponadpodstawowych, klasy 5-10
Wystawiane są oceny, które wpisywane są do niemieckich świadectw szkolnych.
Edukacja w naszej szkole kończy się egzaminem końcowym w 10 klasie.
Zarówno zainteresowanie językiem polskim, jak i ilość uczniów uczęszczających na lekcje języka polskiego z roku na rok wzrasta.

W dziesiątym roku działalności nasza szkoła liczy 167 uczniów pobierających naukę w 9, jednolitych wiekowo klasach. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.
Nauka języka polskiego rozbudza u uczniów ciekawość i miłość do Polski- kraju ich przodków, uczy bogatej historii, kultury i sztuki, a szkolne wzmagania z językiem polskim są dla nich duchowym wzbogaceniem i wspaniałą intelektualną przygodą.

——————————————————————————–
Nasza nauczycielka Urszula Suchy
Miejsce urodzenia: Prudnik małe miasto powiatowe na Opolszczyźnie
Znak zodiaku: waga
Wykształcenie: wyższe, absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Tytuł: Magister Filologii Polskiej, specjalność nauczycielska
Absolwentka Wydziału Bibliotekarskiego Wyższej Szkoły Zawodowej w Kolonii
Tytuł: Bibliotekarka dyplomowana
Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Heinrich Heine w Düsseldorfie na wydziale Język niemiecki jako język obcy
Praca dydaktyczna : od 1987 do 2002 roku nauczycielka języka niemieckiego jako obcego w różnych szkołach publicznych w Düsseldorfie
od 04.11.1996 roku nauczycielka języka polskiego jako macierzystego w różnych szkołach publicznych w Düsseldorfie
Zamiłowania: Moje hobby to czytanie, śpiewanie i gra na gitarze. Moja miłość to najbliższa rodzina oraz pies Emmy i kotka Lily
Moje plany na przyszłość: dalsza, owocna praca z dziećmi i młodzieżą oraz wprowadzenie nauczania języka polskiego jako obcego do publicznych szkół niemieckich jako przedmiotu nauczania aż do matury – po polsku.