Selm

Adres szkoły:

Selm, punkt nauczania Polskiej Macierzy Szkolnej

Dom parafialny przy kościele St. Josef, sala biblioteki

Kreisstr.27, Selm

——————————————————————————–

Czas odbywania się zajęć:

Zajęcia odbywają się w czwartki:

Godz. 17.00-18.00 grupa młodsza kl. 0 – 5

Godz. 18.00-19.00 grupa starsza od kl. 6 -13

——————————————————————————–

Nauczycielka/ kontakt:

mgr Anita Lisowska, tel. 02591 88846

——————————————————————————–

Informacje:

Punkt nauczania w Selm funkcjonuje pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej i dzięki przychylności parafii St. Josef w Selm oraz Polskiej Misji Katolickiej w Münster. Obecnie na zajęcia uczęszcza 12 uczniów.

W grupie młodszej dzieci doskonalą płynność wypowiedzi w języku polskim, wzbogacają słownictwo, uczą się czytać i pisać, poznają reguły ortografii. Ważnym elementem spotkań jest pielęgnowanie polskich tradycji.

Grupa starsza w zależności od poziomu językowego uczniów doskonali umiejętności w zakresie języka mówionego i pisanego. Utrwalane są reguły ortografii w połączeniu z wiedzą o gramatyce. Stopniowo uczniowie ćwiczą samodzielne pisanie tekstów. W czasie lekcji zapoznają się z elementami polskiej literatury,kultury, historii i geografii oraz z aktualną sytuacją społeczno-polityczną w Polsce. Ważnym elementem spotkań obydwu grup jest pielęgnowanie polskich tradycji przy okazjach takich jak np.: andrzejki, mikołajki, wspólne malowanie pisanek wielkanocnych, spotkania w okresie Bożego Narodzenia. Organizowane są też wycieczki do Polski ( Poznań, Warszawa).