Herne

Marta Sander – Herne

Szkoła Polska w Herne
Nauczyciel: Marta Sander
Telefon: 02325/60966 ( osiągalna wieczorem, po godz.19.00)
E-mail:[email protected]
Adres szkoły, w której odbywają się zajęcia: Gymnasium Eickel, Gabelsbergerstr.22, 44652 Herne
Zajęcia dla klas 1-10 plus grupa certyfikacyjna po klasie 10, prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe.
Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku, raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

HSU Polnisch in Herne
Lehrerin: Marta Sander
Telefon: 02325/60966 ( telephonisch erreichbar nach 19.00 Uhr)
E-mail:[email protected]
Schule: Gymnasium Eickel, Gabelsbergerstr.22, 44652 Herne
Der Unterricht findet einmal in der Woche, nachmittags, montags bis donnerstags statt.
1-10 Klasse ( gegliedert nach Alter), zusätzlich Zertifikatgruppe nach Klasse 10.