Leverkusen

Leverkusen
Adresy szkół:
GGS Kerschensteinerschule , Kerschensteinerstr.2, 51373 Leverkusen (Küppersteg)
Marienschule Opladen ( gimnazjum), An St. Remigius 21, 51379 ( Opladen)
GGS Herderschule, Herderstr.10, 51381 Leverkusen (Quettingen)
GGS Löwenzahnschule, Netzestr.12, 51371 Leverkusen ( Rheindorf)
________________________________________
Kontakt:
Barbara Michałowska
tel: 0214/2062927
[email protected]
________________________________________
Czas odbywania się zajęć:

GGS Kerschensteinerschule – poniedziałek 14.00-15.30 -kl.1-2 ;15.30-17.45 -kl.3-4

Marienschule Opladen- wtorek 14.15-16.30-kl.5-6; 16-30-18.45-kl.9-10

GGS Herderschule – ¶roda 14.00-15.30 -kl.1-2; 15.30-17.45 – kl.3-4

Marienschule Opladen- czwartek 14.15-16.30-kl. 7; 16.30-18.45-kl.8

GGS Löwenzahnschule – pi±tek 13.30-15.00-kl.1-2 ;15.00-17.15- kl.3-4
________________________________________
Krótka historia
Nauka języka polskiego jako ojczystego w szkołach rozpoczęła się w Leverkusen w roku szkolnym. 2000/ 2001, trwa zatem ponad 14 lat (stan wrzesień 2015). Obecnie na zajęcia uczęszczają uczniowie z Leverkusen i okolicznych mniejszych miejscowości.
Zajęcia odbywają się w 10 grupach:
98 % uczniów to dzieci urodzone i wychowane w Niemczech.
Poziom znajomości języka polskiego jest bardzo zróżnicowany, od słabej po bardzo dobrą.
Lekcje języka polskiego obejmuj±:
naukę mowy, pisania, czytania, a tak¿e gramatykę i ortografię. Na zajęciach przekazywane są wiadomości z zakresu historii Polski ( na przykładzie baśni, podań i legend) oraz innych tekstów kultury.
Zajęcia prowadzone są w systemie lekcyjnym. Uczniowie otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach wraz z oceną, która zostaje umieszczona na świadectwie niemieckim. Organizowane są wycieczki, przedstawienia,spotkania okolicznościowe, zabawy, projekcje polskich filmów dziecięcych.
Edukacja w szkole kończy się egzaminem w klasie 9 lub 10.
________________________________________
Nauczycielka
mgr Barbara Michałowska
absolwentka filologii polskiej oraz Kwalifikacyjnych Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
5-letni staż pracy w Polsce.
14 lat pracy w Niemczech (członek Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech).