Köln

Przewodnicząca ZNJPIP w Niemczech
02205 913820 piątki 8.30-12.00
[email protected]
Informacje porady – Kuratorium Landowe w Kolonii
0221 913820 środy czwartki 8.30-12.00

J. POLSKI JAKO ojczysty W KOLONII
NAUCZYCIELKI:
LILIANA BAREJKO-KNOPS [email protected].
ANNA HERLING, MAIL: [email protected]

Plan lekcji:
Środa, Heinrich-Mann Gymnasium /Weiler/, Fühlinger Weg 4
14:00-16:00 Klasy 1-4
16:00-17:30 Kl. 5-7
17:30-19:00 Kl. 8-10

Wtorek Kaiserin Augusta Gymansium /Centrum/, Georgsstr. 11-13
13:45-15:00 Klasa 1 i 2
14:45-16:15 Kl. 3 i 4
16:15-17:45 Kl. 5-7
17:30-19:00 Kl. 8-10

LILIANA BAREJKO-KNOPS,
Vorsitzende des Vereines der Polnischlehrer und Pädagogen e.V.
freitags 02205 913820
[email protected]

Unterricht in der Herkunftssprache Polnisch in Köln
Lehrerinnen:
[email protected].
ANNA HERLING, MAIL: [email protected]

Plan lekcji:

Wtorek KAS /Centrum/, Georgsstr. 11-13
13:45-15:00 Klasa 1 i 2
14:45-16:15 Kl. 3 i 4
16:15-17:45 Kl. 5-7
17:30-19:00 Kl. 8-10

Środa, HMG /Weiler/, Fühlinger Weg 4
14:00-16:00 Klasy 1-4
16:00-17:30 Kl. 5-7
17:30-19:00 Kl. 8-10

 

HSU POLONISCH IN KÖLN
LEHERERINNEN:
ANNA HERLING, MAIL: [email protected]
LILIANA BAREJKO-KNOPS, MAIL: [email protected]

Stundenplan:

Dienstag: KAS /Zentrum/, Georgsstr. 11-13
13:45-15:00 Klasse 1 i 2
14:45-16:15 Kl. 3 i 4
16:15-17:45 Kl. 5-7
17:30-19:00 Kl. 8-10

Mittwoch, HMG /Weiler/, Fühlinger Weg 4
14:00-16:00 Klasse 1-4
16:00-17:30 Kl. 5-7
17:30-19:00 Kl. 8-10