Dokumenty

Listy
List W.Bartoszewskiego do uczestników Kongresu Naukowego 2012

Pobierz

Listy
List B.Borusewicza do uczestników Kongresu Naukowego 2012

Pobierz

Statut
Statut Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech

Pobierz

Wywiad
Wywiad przew. Liliany Barejko-Knops wydany w Rheinische Post

Pobierz

Listy
Roman Mokrzycki

Pobierz

List
Stowarzyszenie „Instytut dla Polonii”

Pobierz

List
Jubileusz 65-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii

Pobierz

Artykuł
Artykuł „Oświata polonijna”

Pobierz

Artykuł
Artykuł „Poznać swoje korzenie”

Pobierz