Euskirchen

Język polski w Euskirchen.

Wtorek
13.45 -15.30
kl. 1 -3 Gemeinschaftsschule Nordstadt

15.45 -17.30
kl. 3 -4 Emil-Fischer Gymnasium

Piątek
13.00 -14.30 Gesamtschule Euskirchen

14.45 – 17.15
klasy starsze Emil – Fischer Gymnasium

Nauczycielka
Aldona Bendkowska

Herkunftssprache in Euskirchen.

Dienstags
13.45 -15.30
Klasse 1- 3 Gemeinschaftsschule Nordstadt

15.45 – 17.30
Klasse 3 – 4 Emil-Fischer Gymnasium

Freitags
13.00 – 14.30 Gesamtschule Euskirchen

14.45 – 17.15
die ältesten Klassen Emil – Fischer Gymnasium

Lehrerin
Aldona Bendkowska

Szkoła Polska w Euskirchen

„Od siebie trzeba chcieć dużo
i ludziom dać jak najwięcej”
St.Witkiewicz, ojciec

Nauczanie języka polskiego, jako ojczystego, rozpoczęło się w Euskirchen w
roku 2009, z inicjatywy rodziców.

Zajęcia w kl.1-4 oraz we wszystkich formach szkól ponadpodstawowych odbywają się w godzinach popołudniowych.
Uczniowie otrzymują wpis na świadectwo oraz możliwość przystąpienia do egzaminu językowego.
Nauka obejmuje kształcenie językowe i literacko-kulturowe.
W lekcjach mogą brać udział wszyscy uczniowie pragnący doskonalić sprawność w posługiwaniu się polszczyzna.

Nauczycielka: Aldona Bendkowska

Kontakt: 02232-76 99 012.
[email protected]

Zapraszam