Koblenz

Adres szkoły: Max-von-Laue Gymnasium
56068 Koblenz
Südallee 1
Tel. 0261 / 91483-0
Czas odbywania się zajęć:

Zajęcia odbywają się w 6 grupach podzielonych wg umiejętności językowych i klas uczniów
i odbywają się w godzinach popołudniowych :

od poniedziałku do czwartku od godz. ca.14.00 do 19.00

każda grupa 1 raz w tygodniu po 3 lub 2 godz.lekcyjne ( dzieci młodsze)
zameldowania: [email protected]
02621 / 18 97 87


2.Nauka w Koblenz trwa już 4 lata ( dane 2007/08)
Zameldowanych jest 60 osób od kl.1 do 10.
okręg: Koblenz oraz region Rhein, Lahn, Mosel należących do landu Nadrenia Palatynat lekcje obejmują:
-wymowę i mowę w języku polskim
-nauka polskiego alfabetu
-ortografia, gramatyka, składnia, fonetyka, fleksja
-literatura polska dla dzieci i młodzieży
-filmy polskie
-tradycja ,kultura i obrzędy polskie
-wycieczki oświatowe do Polski
-geografia i historia Polski
-polskie piosenki
Zajęcia prowadzone są w systemie lekcyjnym ( 45 min. lekcja)
Uczniowie otrzymują oceny cząstkowe oraz ocenę końcową na koniec I semestru oraz na koniec roku szkolnego.Ocena ta jest równoznaczna z innymi ocenami na świadectwie niemieckim i znajduje się w rubryce : Leistungen.
NOWOŚĆ:
Od roku szkolnego 2009/10 język polski będzie również w szkołach niemieckich nie tylko jako język ojczysty ( czyli MU Mutersprachlicherunterricht) ale także jako 3 język obcy do wyboru od klasy 9 w gimnazjach. Uczniowie uczący się już j. polskiego jako ojczystego, będą mieli możliwość kontynuowania nauki języka na poziomie wyższym dla zaawansowanych ,czyli nie będą musieli zaczynać nauki w klasie 9 od podstaw. Będzie to swoista kontynuacja ich nauki od klas początkowych.
Nauczycielka mgr Elzbieta Snochowska-Lydka
absolwentka filologii polskiej i pedagogiki wczesnoszkolnej

12 lat pracy w Polsce (członkini ZNP – Związku Nauczycieli Polskich)

4 lata pracy w Niemczech (członkini Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w
Niemczech)

jako pierwsza osoba (po wielu staraniach w Urzędach Szkolnych) wprowadziła język polski do landu Nadrenia Palatynat,
w którym nigdy nie nauczano języka polskiego w państwowych szkołach

opiekunka wraz z uczniami grobów polskich jeńców wojennych i przymusowych robotników
z okresu II wojny św. na Cmentarzu Alianckim w Koblencji