Kleve

Szkoła Polska w Kleve

„Trzeba budować domy nawet,

jeśli nikt w nich nie zamieszka,

dzień po dniu, a język…

A język…?

A wtedy czujesz, że to,

co stworzyłeś jest dobre,

gdyż płyną litery po kartce,

niczym kra rzeką,

i wnet wyłania się krzew, wybrzeże,

miasto, słowa, mowa…”

——————————————————————————–

Szkoła Polska w Kleve powstała w 2002 roku z inicjatywy rodziców i nauczyciela. Zajęcia odbywają się na poziomie szkoły podstawowej i średniej (kl. 1-10).

W lekcjach z języka polskiego-ojczystego mogą brać udział wszyscy uczniowie, którzy pragną wzbogacić i pielęgnować mowę i kulturę ojczystą (pamiętaj nieumiejętność pisania nie jest barierą).
Lekcje prowadzi mgr Justyna Tompalski – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (wydział humanistyczny, kierunek: filologia polska, studia magisterskie pięcioletnie w systemie dziennym). Ukończyła także warsztaty metodyczne: „Metody aktywizujące w nauczaniu języka polskiego”, zorganizowane przez PCN z Lublina, oraz kurs: „Wychowawcy wycieczek”. Ponadto wiedzę z dziedziny dydaktyki i pedagogiki zdobyła i ugruntowywała podczas pracy w Polsce, w Liceum Ogólnokształcącym w Kole oraz w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie jako wykładowca literatury polskiej – (zajęcia w systemie dziennym).

Przez cztery lata pracowała jako nauczyciel języka niemieckiego – (Begegnungsstätte Südstadt) w Kleve.

Doświadczenia te pozwoliły jej zapoznać się szczegółowo z zasadami funkcjonowania placówki oświatowo – wychowawczej, jaką jest szkoła. W swojej pracy stara się budzić wśród uczniów zainteresowanie językiem ojczystym. Nie chodzi bowiem wyłącznie o zapoznanie uczniów z pisownią, czytaniem, lecz także o zachęcenie ich do samodzielnych poszukiwań, do odkrywania radości płynącej z badania przeszłości i do uczestnictwa w obecnym życiu kulturalno – literackim.
Od pięciu lat na swoich lekcjach proponuje gry i zabawy językowe,
odgrywanie ról, bo ta forma doskonale sprawdza się w ośmielaniu ucznia i przełamywaniu barier językowych. Tworzą projekty, piszą wiersze. Stosują także ćwiczenia z tzw. stymulacji globalnej, które bardzo podobają się uczniom i zachęcają ich do kreatywności w języku obcym. Taka praca w grupie ma ogromne znaczenie, gdyż są to pierwsze doświadczenia komunikacyjne, sprzyjające rozwojowi samoświadomości. Jednym z bardziej interesujących projektów, którym zajmuje się od wielu lat, jest czytanie bajek z różnych krajów. Wspólna lektura bajki staje się wstępem do rozmowy na temat warunków życia w danym kraju, miejsca dziecka, szkoły, zabaw, kultury. W każdej jednak bajce znajdują się głębsze, uniwersalne myśli, elementy magiczne itp. Dzieci wychwytują to bez najmniejszych problemów. Rozpoznają różnice i podobieństwa, i coraz częściej stwierdzają, że jesteśmy bardziej podobni niż różni . Często chcą dowiedzieć się czegoś więcej o danym kraju. Wszystko to pomaga w zrozumieniu innych kultur, zapobiega rozprzestrzenianiu się nieuzasadnionych i często krzywdzących opinii o innych grupach narodowościowych. Projekt ten cieszy się bardzo dużym powodzeniem i wskazuje, jak znaczne jest zapotrzebowanie w szkole niemieckiej na współpracę nauczycieli z różnych kultur. Dlatego od kilku lat ma kontakt z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w powiecie konińskim, z którymi wymienia się doświadczeniem i wskazówkami metodycznymi.

Po pięciu latach pracy o charakterze społecznym, język polski zostanie wprowadzony do szkoły niemieckiej, w której nadal rozsławiać będą bogatą ,pełną tradycji kulturę polską oraz zwracać uwagę na to, iż język ojczysty powinien być dumą każdego narodu.

——————————————————————————–

Kontakt:
mgr Justyna Tompalski

tel.02821/7115866

Adres szkoły:

Don Bosco Heim

Kaverinerstr. 10

47533 Kleve