Nasze Cele

Co jest celem pracy Pani Związku?

Głównym celem naszego Związku jest promocja nauki języka polskiego jako ojczystego oraz przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu. Szczególnie w Niemczech kraju emigrantów, gdzie wiele dzieci dorasta w wielojęzyczności (dwa, czasem nawet trzy języki), należy zmobilizować wszystkie zasoby, aby to tak korzystne zjawisko zachować i wykorzystać.

Przed około trzydziestu laty wprowadzono w niektórych niemieckich landach nauczanie języka ojczystego. Jego zadaniem było nie tylko zachowanie dwujęzyczności, ale również popieranie i rozwijanie tego naturalnego bogactwa aby ułatwić młodej generacji egzystencję w wielokulturowym społeczeństwie. Ponadto zachowanie tego bogactwa pozwala na oszczędzenie kosztów tłumaczy czy drogich szkół językowych. Jak widać wymiana kulturowa, a szczególnie współpraca gospodarcza między Niemcami i Polską jako krajami sąsiadującymi nabiera mocy i znaczenia.

Zasadnicze znaczenie płaszczyzny językowej, jest w tej sytuacji sprawą nie podlegającą dyskusji. W czasach wysokiego bezrobocia nasi uczniowie zasługują na równorzędne szanse w Europie, dodatkowo wnosząc podwaliny dla rozwoju języka, który staje się z racji rozwijających się kontaktów polsko – niemieckich językiem pożądanym.

 

W jaki sposób praca Związku wpływa na ogólne dobro społeczeństwa w Niemczech?

Języki ojczyste odgrywają ważną rolę nie tylko w socjalnym rozwoju indywidualnym, ale także pozwalając na zakodowanie wiadomości ogólnych w różnych kulturach, gwarantują zachowanie ogólnego dziedzictwa światowego. Przyszłością Europy jest wielojęzyczność. Już w 1995 roku europejscy Ministrowie d/s kształcenia zdecydowali, iż absolwenci szkół powinni znać co najmniej 3 języki! W tej koncepcji musi się znaleźć miejsce dla języka ojczystego. Bowiem podstawowym celem lekcji języka ojczystego było i jest zachowanie oraz rozwój tego ogromnego skarbu, jakim są posiadane kompetencje językowe, a co się z tym wiąże zdolność poruszania się międzykulturowego. To pozwala na przygotowanie młodej generacji do życia w społeczeństwie wielokulturowym.

Systematyczne uwzględnianie wielojęzyczności w szkole przynosi pozytywne efekty nie tylko dzieciom wywodzącym się z mniejszości narodowych.
Wyniki badań „Pisa“ udowodniły, że w krajach, w których już w latach 70-tych wprowadzono lekcje języka ojczystego oraz szkoły dwujęzyczny a tym samym
wspierano wielojęzyczność, dzieci migrantów osiągnęły lepsze wyniki nauczania. Znajomość języków ojczystych podniosła również poziom wykształcenia ogólnego np. płynność czytania, oraz stworzyła równe szanse dzieciom z różnych środowisk społecznych.

Liliana Barejko-Knops włada 6 językami, ukończyła na uniwersytecie kolońskim slawistykę zachodnią z polskim ,slawistykę wschodnią z językiem rosyjskim, oraz romanistykę z językiem francuskim i hiszpańskim. Od lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich języków z ramienia Bezirksregierung Köln.