Euskirchen

Szkoła Polska w Euskirchen

„Od siebie trzeba chcieć dużo
i ludziom dać jak najwięcej”
St.Witkiewicz, ojciec

Nauczanie języka polskiego, jako ojczystego, rozpoczęło się w Euskirchen w
roku 2009, z inicjatywy rodziców.

Zajęcia w kl.1-4 oraz we wszystkich formach szkól ponadpodstawowych odbywają się w godzinach popołudniowych.
Uczniowie otrzymują wpis na świadectwo oraz możliwość przystąpienia do egzaminu językowego.
Nauka obejmuje kształcenie językowe i literacko-kulturowe.
W lekcjach mogą brać udział wszyscy uczniowie pragnący doskonalić sprawność w posługiwaniu się polszczyzna.

Nauczycielka: Aldona Bendkowska

Kontakt: 02232-76 99 012.
Aldona.Bendkowska@googlemail.com

Zapraszam