ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

News
18.04.2015
Biuro Edukacji Publicznej IPN w lipcu tego roku organizuje IX ju┬┐ Polonijne
Spotkania z Histori┬▒ Najnowsz┬▒ - kurs adresowany do nauczycieli i animator├│w
kultury pracuj┬▒cych w polskich plac├│wkach poza granicami kraju.
Wszelkie informacje znajdziesz tu:


http://pamiec.pl/pa/edukacja/projekty-edukacyjne/ogolnopolskie/program-polon
ijny/14730,Rozpoczynamy-nabor-na-konferencje-IX-Polonijne-Spotkania-z-Histor
ia-Najnowsza.html


12.04.2010
Og┬│oszenie 14.01.2010
Jezyk Polski w szkolach
Istnieje mozliwosc utworzenia przy szkolach podstawowych, licealnych i gimnazjach w miastach / gminach Overath, Siegburg, Troisdorf i Gummersbach klas z przedmiotem "Jezyk polski" jako przedmiot dodatkowy. Zainteresowanych - uczni├│w od klas 1-do 10, ze znajomoscia i bez znajomosci jezyka polskiego - prosze o kontakt:
Anna.Herling@gmx.de
(02206) 869 809 (autom. sekretarka)
Polnischunterricht an staatlichen Schulen
Es besteht die M├Âglichkeit, an den Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien in St├Ądten / Gemeinden Overath, Siegburg, Troisdorf und Gummersbach das Fach "Polnisch" als Erg├Ąnzungsunterricht anzubieten. Alle Interessierten - Sch├╝ler von Klasse 1 bis 10, mit und ohne Kenntnisse der polnischen Sprache - bitte ich um Kontakt:
Anna.Herling@gmx.de
(02206) 869 809 (AB)
04.10.2009
W dniach 27.11.2009 i 28.11.2009 odbêdzie siê szkolenie metodyczne dla nauczycieli jêzyka polskiego i pedagogów szkolnych.
W piatek 27.11 od 10 do 18. 00w Bezirksregiurung Kolen Zeiughaustr 2-10 sala H 162 ( Sportraum)
W sobotê w akademiku na Melaten.KLarenbachstr 1 opis drogi na stronie internetowej www.Melaten.de [http://www.Melaten.de], [http://www.bezirksregierung]- koeln.de
14.11.2008Spotkanie w Kancelarii Pa├▒stwa 14.11.2008 z okazji podpisania umowy o wsp├│┬│pracy PNW z Wojew├│dztwem Sl┬▒skim.
Przewodnicz┬▒ca informuje Premiera P├│┬│nocnej Westfalii J├╝rgena R├╝ttgersa o dzia┬│ano┬Âci ZNJPiP dzi├¬kuj┬▒c mu za stworzenie
sprzyjaj±cego klimatu dla rozwoju nauki jêzyka polskiego jako ojczystego w szko³ach PNW.16.05.2008
DROGA DO SUKCESU
--------------------------------------------------------------------------------
Hamm – miasto powiatowe, po┬│o┬┐one w Nadrenii P├│┬│nocnej, licz┬▒ce oko┬│o 180 000 mieszka├▒c├│w. To miasto, w kt├│rym znajdowa┬│ si├¬ w latach 80-tych ob├│z dla przesiedle├▒c├│w z Polski. Wielu z nich osiedli┬│o si├¬ na sta┬│e w tym oto mie┬Âcie. Pomimo integracji z miastem, z nowym krajem Polacy-przesiedle├▒cy nie chcieli wykorzeni├Ž si├¬, zerwa├Ž wi├¬zi z polsko┬Âci┬▒, tradycj┬▒ polsk┬▒, j├¬zykiem polskim W pieleszach domowych dbano o mow├¬ ojczyst┬▒ i nie tylko. Rodzice przekazywali swoim dzieciom, potomstwu urodzonemu w nowej ojczy┬╝nie to co bliskie sercu, to co bliskie ka┬┐demu z nas. Pragn├¬li, by ich pociechy nie zapomnia┬│y, sk┬▒d wywodzi si├¬ ich r├│d, sk┬▒d pochodz┬▒ ich rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Ale to nie zadawala┬│o rodzic├│w-Polak├│w. Nawi┬▒zano wi├¬c kontakt z w┬│adzami niemieckimi, urz├¬dem szkolnym. Przedstawiano racj├¬ nauki j├¬zyka polskiego-ojczystego w szkole – wszystko na pr├│┬┐no!!!. Szukano poparcia w Zwi┬▒zku Nauczycieli i Pedagog├│w Polskich. A┬┐ wreszcie dzi├¬ki pomocy przewodnicz┬▒cej ZNiPP, pani Barejko-Knops, oraz pewnej aktywnej matce powsta┬│a w 2002 szko┬│a j├¬zyka polskiego z inicjatywy rodzic├│w. Przez okres 2 lat lekcje j. polskiego prowadzi┬│a pani Urszula Strzelczyk. Zaj├¬cia odbywa┬│y si├¬ raz w tygodniu po 2 godziny dla ka┬┐dej grupy wiekowej w salkach przy ko┬Âciele ┬Žw. Bonifacego w Hamm-Werries. W 2004 rozpocz├¬┬│am dzia┬│alno┬Â├Ž nauczyciela j├¬zyka polskiego w tej oto szkole. Nawi┬▒za┬│am kontakt ze ZNiPP w Leverkusen. Przewodnicz┬▒ca tego┬┐ zwi┬▒zku widz┬▒c uparto┬Â├Ž – w pozytywnym znaczeniu – rodzic├│w, sta┬│a si├¬ ich a tak┬┐e moj┬▒ podpor┬▒ duchow┬▒. Pertraktowa┬│a i walczy┬│a z niemieckimi w┬│adzami o┬Âwiatowymi o wprowadzenie j├¬zyka polskiego jako j├¬zyka ojczystego do szk├│┬│ niemieckich. Dodawa┬│o otuchy rodzicom, wspiera┬│a mnie, by mimo trudno┬Âci ze strony niemieckiej, nie zniech├¬ca├Ž si├¬, nie poddawa├Ž si├¬. I mia┬│a racj├¬!!! Gdy┬┐ wreszcie po 6 latach mozolnych pertraktacji, walce z w┬│adzami niemieckimi dosz┬│o do obop├│lnego porozumienia, do naszego zwyci├¬stwa! – j├¬zyk polski jako j├¬zyk ojczysty z dniem 01.02.2008 zostaje oficjalnie wprowadzony do niemieckich szk├│┬│ podstawowych i ponadpodstawowych w mie┬Âcie Hamm.
Hamm, kwiecie├▒ 2008
Gra┬┐yna Siwy
--------------------------------------------------------------------------------

15.05.2008
HISTORIA POLSKIEJ SZKO£Y W KLEVE
„ Ka┬┐dy j├¬zyk jest jakim┬ sposobem doj┬Âcia do ┬Âwiata, ka┬┐da
wspólnota jêzykowa jest tworzona przez wspólny
obraz zawarty w j├¬zyku ojczystym”
( Leo Weisgerber)

--------------------------------------------------------------------------------
Moja przygoda z j├¬zykim polskim zacz├¬┬│a si├¬ jeszcze w szkole podstawowej, pieknych barw nabra┬│a w Liceum Og├│lnoksztalc┬▒cym o profilu humanistycznym, a jej dope┬│nieniem by┬│y studia na wydziale humanistycznym, kierunku filologia polska. Nast├¬pnie praca z dzie├Žmi a w┬│a┬Âciwie ju┬┐ m┬│odzie┬┐┬▒ w Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒cym by┬│y spe┬│nieniem zawodowym. Los sprawi┬│, i┬┐ opu┬Âci┬│am granice kraju i zamieszka┬│am w Kleve (P├│┬│nocna Nadrenia Westfalia) i tu pojawi┬│o si├¬ pytanie: co dalej...? Nawi┬▒za┬│am kontakt z tutejsz┬▒ Poloni┬▒, kt├│ra dowiedzia┬│a si├¬ o moim polonistyczno-pedagogicznym wykszta┬│ceniu i zapyta┬│a czy nie wyrazi┬│abym zgody na prowadzenie zaje├Ž z j├¬zyka polskiego w szkole niemieckiej. Okaza┬│o si├¬, ┬┐e zainteresowanie j├¬zykiem polskim w okr├¬gu Kleve jest ogromne (zg┬│osi┬│o si├¬ ponad 60 uczni├│w). Przedstawi┬│am (poczatek 2002r.) propozycj├¬ zaj├¬├Ž z j├¬zyka polskiego w Bezirksregierung D├╝sseldorf i w Schulamt w Kleve, ale otrzyma┬│am negatywn┬▒ odpowied┬╝ ze wzgl├¬du na trudn┬▒ sytuacj├¬ szkolnictwa niemieckiego. Nie zniech├¬caj┬▒c si├¬ znalaz┬│am sal├¬ Don Bosco Heim, w kt├│rej od wrze┬Ânia 2003 roku do chwili obecnej (od stycznia 2008 w nowej sali Pfarrheim) odbywaj┬▒ si├¬ zaj├¬cia z j├¬zyka polskiego zgodnie z wymaganym programem nauczania (raz w tygodniu w trzech klasach-grupach wiekowych). To nie s┬▒ tylko zwyk┬│e,popo┬│udniowe zaj├¬cia z j├¬zyka polskiego, to tak┬┐e chwile dyskusji tym cudowniejszych bo w j├¬zyku polskim; to wspomnienia z pobytu w Polsce; to nowe przyja┬╝nie (pr├│by pisania list├│w); i... nadzieja na lekcje j├¬zyka ojczystego w szkole niemieckiej. Szczeg├│ln┬▒ pomoc┬▒ by┬│ i jest dla mnie Zwi┬▒zek Nauczycieli Jezyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech, kt├│rego przewodnicz┬▒c┬▒ jest pani Liliana Barejko-Knops. Zwi┬▒zek ten organizuje regularnie w NRW : spotkania, szkolenia i konferencje, w kt├│rych uczestnicz├¬ z przyjemnosci┬▒, gdy┬┐ s┬▒ one interesuj┬▒ce, pe┬│ne pomys┬│├│w i projekt├│w. Ca┬│a moja praca nie mia┬│aby miejsca, gdyby nie uczniowie chc┬▒cy uczy├Ž si├¬ j├¬zyka polskiego, wsparcie rodzic├│w i szczeg├│lne zaanga┬┐owanie i pomoc pani L. Barejko-Knops. Naszym wsp├│lnym sukcesem jest to, i┬┐ po 6 latach pracy..., stara├▒..., j├¬zyk polski zosta┬│ wprowadzony do szko┬│y niemieckiej, w kt├│rej nadal rozs┬│awia├Ž b├¬dziemy bogat┬▒, pe┬│n┬▒ tradycji kultur├¬ polsk┬▒ oraz zwraca├Ž uwag├¬ na to, i┬┐ j├¬zyk ojczysty powinien by├Ž dum┬▒ ka┬┐dego narodu.
Kleve,11.04.2008
mgr Justyna Tompalski
--------------------------------------------------------------------------------

13.05.2008
Muenster

--------------------------------------------------------------------------------
Traktat z 17 czerwca 1991 roku o dobrym s±siedztwie i przyjaznej wspó³pracy wprowadzi³ wiele pozytywnych zmian w sferze warunków prawno-organizacyjnych nauczania jêzyka polskiego w Niemczech. Da³ on Polonii w Niemczech, ale tak¿e rodzinom dwujêzycznym szansê na naukê jêzyka polskiego w niemieckim systemie szkolnym.
Niestety realizacjia traktatu r├│┬┐nie wygl┬▒da w poszczeg├│lnych landach. Po kr├│tkiej analizie faktow statystycznych wy┬│ania sie mapa zr├│┬┐nicowanych koncepcji w podej┬Âciu do tego tematu. Zdecydowanie najlepiej prezentuje si├¬ sytuacja w Bremie, Hamburgu, Palatynacie i Nadrenii-Westfalii. I cho├Ž podej┬Âcie w┬│adz Nadrenii-Westfalii jest w zasadzie przychylne to historia punkt├│w szkolnych w poszczeg├│lnych miastach jest zapisana elips┬▒.
Kleve to 6 lat oczekiwa├▒, Hamm 4 lata, a Muenster 2. Nie potrzeba komentarza aby zinterpretowa├Ž ten d┬│ugi czas oczekiwania rodzic├│w i dzieci. Ale to ju┬┐ historia - od lutego uczniowie w Hamm, a od marca w Muenster, ucz├¬szczaj┬▒ na lekcje j├¬zyka polskiego jako ojczystego, uczniowie w Kleve rozpoczn┬▒ edukacj├¬ od maja 2008. To prawdziwy prze┬│om.
Fakt ten dokona┬│ si├¬ dzi├¬ki wsp├│┬│pracy Zwi┬▒zku Nauczycieli i Pedagog├│w w Niemczech z w┬│adzami niemieckimi i polskimi reprezentowanymi przez Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii. Nie bez znaczenia by┬│o te┬┐ osobiste zaanga┬┐owanie urz├¬dnik├│w zar├│wno niemieckich jak i polskich, kt├│rych to przychylno┬Â├Ž i wzajemna ┬┐yczliwa wsp├│┬│praca prze┬│ama┬│y mur niech├¬ci.
Rol├¬ koordynatora tych dzia┬│a├▒ pe┬│ni┬│a i pe┬│ni przewodnicz┬▒ca Zwi┬▒zku Nauczycieli pani Liliana Barejko-Knops, kt├│ra osobi┬Âcie pertraktowa┬│a z w┬│adzami o┬Âwiatowymi w Landtagu i z pe┬│nym zaanga┬┐owaniem i wiar┬▒ w sukces motywowa┬│a nas nauczycielki do nie zawracania z drogi. Musz├¬ przyzna├Ž, ┬┐e wsparcie ze strony Zwi┬▒zku by┬│o najsilniejsza ostoj┬▒ w tym marszu do celu, gdzie cz├¬sto trzeba by┬│o zawraca├Ž, lub omija├Ž przeszkody. Umiej├¬tno┬Â├Ž pertraktacji i rzeczowe podej┬Âcie do tematu to ogromne atuty, kt├│re uda┬│o si├¬ z po┬┐ytkiem wykorzysta├Ž.
Muenster, maj 2008
Renata Kaczmarek


10.04.2008
Decyzje w sprawie nowych punktów szkolnych zosta³y podjête!
--------------------------------------------------------------------------------
J├¬zyka polskiego jako macierzystego mog┬▒ uczy├Ž si├¬ uczniowie z Hamm, Kleve i Muenster. Po wielu latach usilnych stara├▒ ze strony Zwi┬▒zku, a przede wszystkim ze strony jego przewodnicz┬▒cej Liliany Barejko-Knops w┬│adze niemieckie podj├¬┬│y decyzje o wprowadzeniu j├¬zyka polskiego jako macierzystego do szk├│┬│ w wymienionych powy┬┐ej miastach.
--------------------------------------------------------------------------------
Cieszymy siê, a nauczycielkom zwi±zku, które przyjê³y to wyzwanie serdecznie gratulujemy i ¿yczymy sukcesów!
--------------------------------------------------------------------------------

20.01.2008
Wywiad przewodnicz┬▒cej Liliany Barejko-Knops opublikowany w Rheinische Post
Tu mo┬┐esz przeczyta├Ž ten artyku┬│.
--------------------------------------------------------------------------------
T┬│umaczenie fragmentu wywiadu w Rheinische Post
Na czym koncentruje sie praca Zwi┬▒zku?
Koncentrujemy si├¬ na promowaniu wieloj├¬zyczno┬Âci dzieci, poprzez to szczeg├│lnie preferujemy j├¬zyk polski. Jest to szczeg├│lnie wa┬┐ne w Niemczech i dla pa├▒stwa niemieckiego, ale tak┬┐e dla Europy i ca┬│ego ┬Âwiata, aby dzieci, kt├│re pos┬│uguj┬▒ si├¬ dwoma, a czasami wieloma j├¬zykami otrzyma┬│y szans├¬ rozwijania kompetencji j├¬zykowej w j├¬zyku ojczystym.
Nale┬┐y odpowiednio wykorzysta├Ž ten kapita┬│ j├¬zykowy, szczegolnie w chwili tak niskich nak┬│ad├│w bud┬┐etowych na szkolnictwo w og├│le.Uczniowie o pod┬│o┬┐u migracyjnym bardzo cz├¬sto reprezentuj┬▒ r├│┬┐ny poziom kompetencji j├¬zykowej w j├¬zyku ojczystym, ale nawet wtedy warto te umiej├¬tno┬Âci pog┬│├¬bia├Ž dla wsp├│lnego dobra rozwijaj┬▒cej si├¬ Europy.
Niekt├│re z kraj├│w federacyjnych Niemiec doceni┬│y ten kapita┬│ ju┬┐ 30 lat temu i wprowadzi┬│y i do dzi┬ prowadz┬▒ nauczanie j├¬zyka ojczystego. Otoczaj┬▒ opiek┬▒ ten skarb jakim jest wieloj├¬zyczno┬Â├Ž , kt├│ra utrzymuje i rozwija porozumienie mi├¬dzykulturowe i przygotowuje m┬│ode pokolenia do r├│wnoprawnego i pluralistycznego podej┬Âcia do wielokulturowo┬Âci ┬Âwiata.
J├¬zyki macierzyste s┬│u┬┐┬▒ nie tylko socjalizacji poszczeg├│lnych jednostek, ale s┬▒ rodzajem kolektywnej pami├¬ci o r├│┬┐norodnych kulturach i przyczyniaj┬▒ si├¬ do zachowania naszego wsp├│lnego ┬Âwiatowego dorobku.
Wieloj├¬zyczno┬Â├Ž jest przysz┬│o┬Âci┬▒ Europy.
Ju┬┐ w 1995 roku ministrowie szkolnictwa Zjednoczonej Europy ustanowili dla uczni├│w wym├│g pos┬│ugiwania si├¬ trzema j├¬zykami. W takiej koncepcji musi by├Ž miejsce dla j├¬zyka ojczystego, kt├│rego warto┬Â├Ž podkre┬Âlono na szczeblu europejskim.
W czasach ryzyka bezrobocia nasi uczniowie powinni mie├Ž r├│wne szanse zawodowe w jednocz┬▒cej si├¬ Europie, ostatecznie wnosz┬▒ tam sw├│j wk┬│ad – kapita┬│, jakim jest wysoka kompetencja j├¬zykowa w j├¬zyku ojczystym. Kapita┬│ ten nale┬┐y przyj┬▒├Ž jako szans├¬ na lepsz┬▒ komunikacj├¬ pomi├¬dzy Niemcami i innymi pa├▒stwami Europy zar├│wno w kulturze jak i w gospodarce, dzi┬ i w przysz┬│o┬Âci.
Mo┬┐na w ten spos├│b zaoszcz├¬dzi├Ž i na us┬│ugach t┬│umaczy i na dodatkowych bardzo kosztownych szko┬│ach j├¬zykowych.
15.01.2008
Wizyta przewodnicz┬▒cej Liliany Barejko-Knops na spotkaniu noworocznym u prezydenta Niemiec Horsta K├Âhlera
Tu mo┬┐esz przeczyta├Ž artyku┬│ z "Bergische Landeszeitung" na ten temat.
17.12.2007
Porady dla rodzin wielojêzycznych
Tu mo┬┐esz ┬Âci┬▒gna├Ž broszurk├¬ o dwuj├¬zyczno┬Âci
04.12.2007
W dniach 23-25 listopada 2007 odby┬│a si├¬ w Kolonii Konferencja na temat dwuj├¬zyczno┬Âci, konferencja naukowa z udzia┬│em przedstawicieli ┬Âwiata nauki reprezentuj┬▒cych r├│┬┐ne ┬Ârodowiska akademickie w Niemczech.
Konferencja o dwuj├¬zyczno┬Âci u┬Âwietni┬│a Kongres X-lecia Zwi┬▒zku Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech. By┬│o to spotkanie ludzi zwi┬▒zanych z o┬Âwiat┬▒ polonijn┬▒ z r├│┬┐nych kraj├│w Unii Europejskiej. Dzi├¬ki go┬Âcinno┬Âci polskiego konsulatu mieli┬Âmy okazj├¬ zwiedzi├Ž siedzib├¬ tej instytucji jak r├│wnie┬┐ pozna├Ž si├¬ w gronie przedstawicieli o┬Âwiaty polonijnej. Tego typu spotkania z pewno┬Âci┬▒ przyczyniaj┬▒ si├¬ do budowania dobrych wzajemnych relacji, a prowadzone dyskusje s┬▒ cennymi informacjami dla nauczycieli. Podczas kolejnych prezentacji mo┬┐na by┬│o us┬│ysze├Ž - z punktu widzenia r├│┬┐nych dyscyplin naukowych - o istocie wczesnoszkolnej edukacji j├¬zykowej. Edukacji, kt├│ra powinna rozwija├Ž jednocze┬Ânie zdolno┬Âci w mowie i pi┬Âmie, i dotyczy├Ž zar├│wno j├¬zyka kraju w kt├│rym dziecko przebywa jak i tego tzw. macierzystego, kt├│ry cz├¬sto jest j├¬zykiem porozumiewania si├¬ w rodzinie