ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Ku pamięci
Dr A.Wo┬╝niak
Droga Pani Liliano,
chcia┬│em dzisiaj do Pani zadzwoni├Ž, alev przykuty by┬│em do kanapy, do
fotela i do telewizora.
Nasz kraj, nasza Ojczyzna zdawa┬│y dzisiaj kolejny egzamin.
Wprawdzie znowu zajmowa³y siê one
powszechnym smutkiem z powodu tragedii i ┬Âmierci z┬│o┬┐onej na narodowym o┬│tarzu, ale
w┬│a┬Ânie w jako┬Âci manifestowania tej rozpaczy
pokaza³y si³ê naszego, jako Pañstwa istnienia.
Lata rozbior├│w, lata wojen i cierpienia pokole├▒
naszych rodzin w przesz┬│o┬Âci, z┬│o┬┐one zosta┬│y
na Wawelu w sarkofagu ku pamiêci tamych lat.


Lata te warte s┬▒ tego miejsca, tak jak wart jest
tego, by tam spoczywa┬│, ka┬┐dy z lokator├│w tych
u┬Âwi├¬conych tradycj├¬ narodow┬▒ pomieszcze├▒.
¿a³ujê, ¿e dzisiaj ze mn± przed telewizorem nie
mogli ju┬┐ usi┬▒┬Â├Ž na kanapie moi najbli┬┐si, moja
ukochana Mama. Nie nale┬┐a┬│a do konspiracji ale
mimo to opowiada┬│a mi o swoich nadziejach i
prze┬┐yciach z Powstania Warszawskiego.


M├│j kochany Ojciec, oficer kawalerii, ...te┬┐ nie
by┬│ bohaterem, bo rozbrojony przez Rosjan we
wrze┬Âniu 1939, ...po prostu tylko prze┬┐y┬│.


Prze¿y³ z nadziej± na kontynuacjê. Zmar³
trzydzie┬Âci trzy lata p├│┬╝niej. Rozgoryczony.


A moi dziadkowie i pradziadkowie


Ci ostatni nie znali jeszcze telewizora ale
wêdrowali za Polsk±, tak jak Ci, którzy ze
┬Âwiecami i kwiatami w r├¬ku od tygodnia
przesuwali siê na naszych oczach przez
Warszawê, przez Kraków, przez Polskê.
Ruchem tym kierowa³a chyba ta sama rêka,
kt├│ra przyku┬│a mnie do
kanapy dzisiaj, do fotela i do telewizora, i tak dzie├▒ w dzie├▒ od
diesi┬▒tego kwietnia tego roku.


Kiedy├Ž by┬│a to ┬Âwiadomo┬Â├Ž szacunku dla
Ojczyzny. Teraz to przypuszczalnie jest nie
tylko pod┬Âwiadomo┬Â├Ž szacunku dla tych, kt├│rzy
spe┬│nienia swoich nadziei nie doczekali, ale co┬Â
wiêcej.


Nie jestem pewien, czy mo┬┐na to nazwa├▒ "nie w pe┬│ni
u┬Âwiadomion┬▒ wdzi├¬czno┬Âci┬▒?".
Od dwudziestu lat kraj nasz znowu ┬│apie w
┬┐agle tzw. wiatr wolno┬Âci. Dost├¬p do tego
meteorologicznego przywileju nie ogranicza
jednak niebezpiecze├▒stw.


Polska od tygodnia, ale i w dniu dzisiejszym
pokazuje ┬Âwiatu na nowo, nie tylko ┬┐e przetrwa┬│a, ale ┬┐e
zachowa┬│a swoj┬▒ wspania┬│┬▒
tradycj├¬ i kutur├¬, jest w stanie sprosta├Ž
emocjonalnie i logistycznie najtrudniejszym
zadaniom w najtrudniejszej chwili, jakiej nie
prze┬┐y┬│y do tej pory ┬┐adne z innych organizacji
pa├▒stwowych.
Jestem przepe┬│niony szcz├¬┬Âciem, tzn. jestem
dumny, ...zostawmy te mocne s┬│owa,


...po prostu jest mi dobrze by├Ž Polakiem, nawet
w tak smutnej okoliczno┬Âci
Przesy³am Pani fotkê z tulipanem.


Je┬Âli wybierze si├¬ Pani wcze┬Âniej ni┬┐ ja b├¬d├¬ m├│g┬│ na Wawel, to prosz├¬ ode mnie kilka, kilka
tulipan├│w ...w bieli i w czerwieni...
Dr Andrzej Wo┬╝niak


18.04.2010