ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Szkoły
D├╝ren
D├╝ren
SPRAWOZDNIE Z WYJAZDU EDUKACYJNEGO DO WARSZAWY
W RAMACH PROJEKTU „70 LAT PO POWSTANIU WARSZAWSKIM”
WYCIECZKA DOFINANSOWYWANA ZE ┬ŽRODK├ôW MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH / KONSULATU GENERALNEGO W KOLONII

Uczestnicy: uczniowie polonijni uczêszczaj±cy na lekcje jêzyka polskiego jako ojczystego w Kolonii oraz w Düren
Organzatorki i opiekunki: Liliana Barejko-Knops -, Anna Herling –
Opiekunka Mariola Lhoste - pedagog
Termin: 30.09. – 06.10.2014
Spotkanie z p. £. Abgarowiczem w Senacie RP Na audiencji u p. ministra W. Bartoszewskiego
Projekt
W w/w terminie odby┬│a si├¬ wycieczka edukacyjna do Warszawy b├¬d┬▒ca drug┬▒ cz├¬┬Âci┬▒ czterostopniowego projektu w ramach uczczenia obchod├│w 70 rocznicy Powstania Warszawskiego. Cz├¬┬Â├Ž pierwsza obejmowa┬│a zaj├¬cia teoretyczne podczas lekcji j├¬zyka polskiego, w trakcie kt├│rych uczniowie zapoznali si├¬ z sytuacj┬▒ polityczn┬▒ w Polsce w latach 30 i 40 ostatniego stulecia oraz polsk┬▒ walk┬▒ z okupantem. Cz├¬┬Â├Ž drug┬▒ stanowi┬│ wyjazd edukacyjny do Warszawy ┬Âladami Powstania Warszawskiego oraz jego historycznej i kulturowej spu┬Âcizny. Cz├¬┬Â├Ž trzeci┬▒ projektu wype┬│ni┬▒ tre┬Âci ewaluacjyne po odbytej wycieczce edukacyjnej, przeprowadzenie wywiadu via skype z ministrem W┬│adys┬│awem Bartoszewskim oraz przygotowanie wystawy dla polskiej i niemieckiej m┬│odzie┬┐y oraz w┬│adz szkolnych. Wystawa ta planowana na prze┬│om listopada i grudnia b.r. jest czwartym etapem i cz├¬┬Âci┬▒ uwie├▒czaj┬▒c┬▒ projekt „70 lat po Powstaniu Warszawskim”.
Ma ona na celu podsumowanie zdobytych na wycieczce edukacjynej wiadomo┬Âci o Powstaniu Warszawskim i przekazanie tej wiedzy uczniom polskim i niemieckim, kt├│rzy nie mieli mo┬┐liwo┬Âci wzi├¬cia udzia┬│u w wycieczce.
Przebieg wycieczki edukacyjnej
Pierwsze wra┬┐enie po przybyciu do stolicy uczniowie podsumowali s┬│owami: „Warszawa jest pi├¬kna! Wygl┬▒da jak po┬│┬▒czenie Londynu, Frankfurtu i Dubaju!” Po d┬│ugiej podr├│┬┐y udali si├¬ na spacer po Krakowskim Przedmie┬Âciu i Nowym ┬Žwiecie ┬Âladami Powstania Warszawskiego. Uczniowie obejrzeli opanowany przez Powsta├▒c├│w 23 sierpnia ko┬Âci├│┬│ ┬Âw. Krzy┬┐a, w┬│az kana┬│owy przy ul. Wareckiej, gmach Poczty G┬│├│wnej i wiele innych historycznych miejsc.
Niezapomnianym prze┬┐yciem by┬│o zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz zagorza┬│e dyskusje po obejrzanym w kinie filmie „Miasto 44”.
Dzi├¬ki przyjaznej pomocy pana Piotra Piotrowskiego, dyrektora Biura Ministra W┬│adys┬│awa Bartoszewskiego oraz pani Ewy Czerniawskiej z kancelarii Senatu, m┬│odzie┬┐ polonijna mia┬│a mo┬┐liwo┬Â├Ž zwiedzania Sejmu, Senatu i gmachu Rady Ministr├│w oraz audiencji u ministra W┬│adys┬│awa Bartoszewskiego, uczestnika Powstania Warszawskiego. Uczniowie do┬Âwiadczyli ponadto serdecznego przyj├¬cia przez pana ┬úukasza Abgarowicza, senatora Rzeczypospolitej Polskiej i rzecznika do spraw ┬│┬▒czno┬Âci z Poloni┬▒, oraz pog┬│├¬bili wiedz├¬ na temat polskiej transformacji podczas zwiedzania wystawy w gmachu Rady Ministr├│w po┬Âwi├¬conej osobie Tadeusza Mazowieckiego.
M┬│odzie┬┐ polonijna na uroczystym spotkaniu z p. P. Piotrowskim oraz na wystawie o T. Mazowieckim
Uczniowie z Kolonii i D├╝ren wzi├¬li udzia┬│ w uroczysto┬Âci zako├▒czenia obchod├│w 70-lecia Powstania Warszawskiego i zgaszeniu ognia na Kopcu, kt├│rej przewodniczy┬│a pani Pani Ligia Krajewska, pose┬│ na Sejm RP oraz pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent miasta Warszawy.
Wielkim prze┬┐yciem dla m┬│odzie┬┐y polonijnej by┬│o spotkanie ze ┬Âwiadkiem czasu, pani┬▒ Ann┬▒ Mizikowsk┬▒, cz┬│onkini┬▒ batalionu „Parasol”. W ponad dwugodzinnej rozmowie z pani┬▒ Mizikowsk┬▒ uczniowie mieli okazj├¬ uzupe┬│ni├Ž „z pierwszej r├¬ki” zdobyt┬▒ wiedz├¬ o losach Powsta├▒c├│w 44. Rozmowy ze ┬Âwiadkiem czasu m┬│odzie┬┐ nagra┬│a, a nagrania wykorzysta do realizacji kolejnego etapu projektu „70 lat po Powstaniu Warszawskim”. Spotkanie to odby┬│o si├¬ w XIV LO im. S. Staszica w Warszawie. Uczestniczy┬│a w nim r├│wnie┬┐ m┬│odzie┬┐ tego liceum, kt├│ra nadzwyczaj serdecznie podj├¬┬│a naszych uczni├│w i zapozna┬│a z ciekawostkami zwi┬▒zanymi z ┬┐yciem ich szko┬│y.
Podczas uroczystej zmiany warty przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza uczestnicy wycieczki poznali symbolikê tego historycznego miejsca i jego znaczenia w rozwoju bilateralnych stosunków polsko-niemieckich.
Uczniowie mieli okazj├¬ do zapoznania si├¬ z ┬┐yciem i tw├│rczo┬Âci┬▒ „wielkich Polak├│w” oraz historii Polski poprzez zwiedzanie z przewodnikiem takich muze├│w jak: Muzeum Chopina, Muzeum Marii Sk┬│odowskiej-Curie, Centrum Miko┬│aja Kopernika, Zamku Kr├│lewskiego i Pa┬│acu Kultury.
Na Kopcu Powstania Warszawskiego D┬│a p. major WP z batalionu „Parasol” - parasol z kolo├▒sk┬▒ katedr┬▒
Podsumowanie
Wycieczka edukacyjna to sze┬Â├Ž dni pobytu w Warszawie i kamie├▒ milowy w budowaniu ┬Âwiadomo┬Âci politycznej, historycznej, kulturowej i j├¬zykowej w┬Âr├│d jej polonijnych uczestnik├│w. Uczniowie poznali du┬┐y wycinek polskiej historii, kultury i tradycji, doznali integracji z r├│wie┬Ânikami z polskich szk├│┬│ i pog┬│├¬bili znajomo┬Â├Ž j├¬zyka polskiego. Poprzez wizyty w instytucjach pa├▒stwowych do┬Âwiadczyli opieki pa├▒stwa polskiego nad Poloni┬▒ i wzmocnili wi├¬zi z krajem pochodzenia ich b┬▒d┬╝ ich rodzic├│w.

Zmiana warty przy Pomniku Nieznanego ¯o³nierza Wielcy rodacy: w Muzeum F. Chopina
Organizacja
Organizacja i odpowiedzialno┬Â├Ž finansowa projektu spocz├¬┬│a na barkach nauczycielek. Z┬│o┬┐one przez nie podanie o dofinansowanie wycieczki edukacyjnej we wrze┬Âniu 2013 roku we Wsp├│lnocie Polskiej zosta┬│o rozpatrzone odmownie. Ponowne podanie z┬│o┬┐one w marcu 2014 w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii uzyska┬│o akceptacj├¬ dopiero w lipcu 2014 roku. Aby m├│c zrealizowa├Ž ten projekt w czasie dw├│ch miesi├¬cy i czasie wakacji nauczycielki zmuszone by┬│y do wzmo┬┐onej pracy organizacyjnej w warunkach utrudnionych: szukania kontakt├│w z potencjalnymi uczestnikami sp├¬dzaj┬▒cym wakacje za granic┬▒ kraju, rezerwacj┬▒ niekorzystnych finansowo bilet├│w na przejazd do Warszawy (bilety by┬│y o 30% dro┬┐sze) oraz miejsc hotelowych i rezygnacji z w┬│asnego czasu wolnego. Ponadto procedura przekazywania ┬Ârodk├│w na sfinansowanie wycieczki edukacyjnej PO jej odbyciu zmusi┬│a nauczycielki do wy┬│o┬┐enia kwoty 3.150 euro z w┬│asnej kieszeni oraz do znacznej redukcji poziomu wycieczki: Jedzenie i noclegi mia┬│y znacznie ni┬┐szy standard (uczniowie mieszkali w pokojach 8- i 6-osobowych), uczniowie byli zmuszeni na spo┬┐ywanie dziennego posi┬│ku ciep┬│ego w najta├▒szych barach mlecznych oraz na przygotowywanie skromnych kolacji we w┬│asnym zakresie. Z braku ┬Ârodk├│w nauczycielki zrezygnowa┬│y z wynajmu profesjonalnych przewodnik├│w po mie┬Âcie i same zmuszone by┬│ przej┬▒├Ž t├¬ funkcj├¬, co zwi┬▒zane to by┬│o z du┬┐ym, dodaktowym nak┬│adem pracy.

Podziêkowanie
Sk┬│adamy, r├│wnie┬┐ w imieniu m┬│odzie┬┐y-Polonii, wyrazy podzi├¬kowania za wsparcie finansowe wycieczki edukacyjnej do Warszawy. Mamy nadziej├¬, ┬┐e przyjm┬▒ Pa├▒stwo nasze niebawem rozes┬│ane zaproszenie na ewaluacj├¬ projektu „70 lat po Powstaniu Warszawskim”.
Z wyrazami szacunku
M┬│odzie┬┐ Polonijna z Kolonii i D├╝ren
Liliana Barejko-Knops
Anna Herling


Miejsce lekcji j. polskiego

Nauka jêzyka polskiego jako jêzyka odziedziczonego (HSU Polnisch) w Düren istnieje od 2011 roku. Zajêcia prowadzone s± dla uczniów szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych. Odbywaj± siê dla poszczególnego ucznia jeden raz w tygodniu w godzinach popo³udniowych b±d¼ wieczornych w szkole GHS Burgauer Allee, Dechant-Bohnekamp-Str. 26, 52349 Düren.


Informacje oficjalne

Lekcje j├¬zyk├│w odziedziczonych maj┬▒ charakter dobrowolnego przedmiotu dodatkowego, jednak┬┐e poprzez zameldowanie ucze├▒ zobowi┬▒zuje si├¬ do przestrzegania obowi┬▒zk├│w szkolnych. Progresja w nauce jest testowana, a wyniki jej nanoszone na niemieckie ┬Âwiadectwo. Po klasie 9 w przypadku niemieckich „gimnazjalist├│w” i po klasie 10 w przypadku uczni├│w innych typ├│w szk├│┬│ odbywa si├¬ centralny egzamin „Interne Pr├╝fung” oceniaj┬▒cy znajomo┬Â├Ž pisemn┬▒ i ustn┬▒ ucznia na poziomie B1 / B2. Zaj├¬cia s┬▒ bezp┬│atne, uczestnictwo w nich nie jest zale┬┐ne od posiadanego obywatelstwa.

Cele pracy dydaktycznej

Celem nadrz├¬dnym plac├│wki jest doskonalenie umiej├¬tno┬Âci pos┬│ugiwania si├¬ j├¬zykiem polskim w formie ustnej oraz pisemnej oraz przekazywanie wiedzy o Polsce, jej literaturze, kulturze, historii i geografii. Pr├│cz przekazu historycznego k┬│adziony jest nacisk na ukazanie aktualnego oblicza Polski jako kraju o szerokim wachlarzu ofert kulturalnych, edukacyjnych i ofert zwi┬▒zanych z rynkiem pracy. Ponadto nauczycielka d┬▒┬┐y do wykszta┬│towania w ┬Âwiadomo┬Âci uczni├│w poczucia warto┬Âci j├¬zyka odziedziczonego.

Trzy lata dzia┬│alno┬Âci HSU Polnisch w D├╝ren

• uroczysta inaurguracja z bogatym programem artystycznym w miejscowym kuratorium
• uroczysto┬Âci zwi┬▒zane z polsk┬▒ tradycj┬▒: andrzejki, Bo┬┐e Narodzenie, Wielkanoc, noc ┬Âwi├¬toja├▒ska, Dzie├▒ Matki, Dzie├▒ Ojca, Dzie├▒ Babci i Dziadka
• coroczne imprezy szkolne uwie├▒czaj┬▒ce zaj├¬cia projektowe („Rok Juliana Tuwima”, „Stary i Nowy Rok”, „Straszny Dw├│r”)
• coroczne p├│┬│dniowe wycieczki klasowe do Kolonii po┬│┬▒czone z wizyt┬▒ w muzeach, zwiedzaniem miejsc historycznie powi┬▒zanych z Polsk┬▒ oraz warsztatami edukacyjnymi
• wycieczki do Polski
• wsp├│┬│praca z instytucjami niemieckimi i polskimi: z Konsulatem Generalnym w Kolonii, Instytutem Polskim w D├╝sseldorfie, Stadtb├╝cherei D├╝ren, Theater D├╝ren, stowarzyszeniami i fundacjami
• uczestnictwo w konkursach literackich
• partnerstwo klas m┬│odszych z r├│wie┬Ânicz┬▒ klas┬▒ z Bydgoszczy
• dzia┬│ano┬Â├Ž charytatywna wspieraj┬▒ca dzieci z upo┬Âledzeniami


Plany

• starania o dalsz┬▒ pe┬│n┬▒ sukcesu prac├¬ z uczniami
• za┬│o┬┐enie „polskiej biblioteki” przy Stadtb├╝cherei D├╝ren
• udzia┬│ w spektaklach teatralnych
• warsztaty literackie i teatralne
• wymiana m┬│odzie┬┐y z Polski i Niemiec
• wycieczki edukacyjne do Polski
________________________________________
Anna Herling
Nauczycielka HSU Polnisch w D├╝ren
Tel: 02206 869 809