ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Szkoły
Herne
Adres szko┬│y:
Gymnasium Eickel
Gabelsbergerstra├če 22
44652 Herne


Zajêciami jêzyka polskiego w Herne objêta jest grupa 90 uczniów z klas od 1. do 13.
Lekcje odbywaj± siê w 6 grupach:

w poniedzia┬│ki 16.30 - 18.30 kl. 7 -8
we wtorki 16.30 -18.30 kl. 5 -6
w ┬Ârody 16.30 - 18.30 kl. 9
w czwartki 16.30 - 18.30 kl. 10 -13
w pi┬▒tki 16.30 - 17.15 kl. 1 -2
17.15 - 18.30 kl.3 - 4


Do grup ju┬┐ istniej┬▒cych mo┬┐na w ka┬┐dej chwili zg┬│asza├Ž nowych uczni├│w.
Nauka jest bezp┬│atna, a uczniowie otrzymuj┬▒ oceny, kt├│re s┬▒ wpisywane na ┬Âwiadectwie niemieckim.

Nauczycielka:
mgr Marta Sander (przebywa na urlopie wychowawczym)
Uczni├│w ch├¬tnych do nauki j├¬zyka polskiego prosz├¬ zg┬│asza├Ž do
Ma┬│gorzaty Grodzkiej
Tel. 02325 / 73288