ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Szkoły
Selm
Adres szko┬│y:

Selm, punkt nauczania Polskiej Macierzy Szkolnej

Dom parafialny przy ko┬Âciele St. Josef, sala biblioteki

Kreisstr.27, Selm


--------------------------------------------------------------------------------

Czas odbywania si├¬ zaj├¬├Ž:

Zajêcia odbywaj± siê w czwartki:

Godz. 17.00-18.00 grupa m┬│odsza kl. 0 - 5

Godz. 18.00-19.00 grupa starsza od kl. 6 -13


--------------------------------------------------------------------------------

Nauczycielka/ kontakt:


mgr Anita Lisowska, tel. 02591 88846


--------------------------------------------------------------------------------

Informacje:

Punkt nauczania w Selm funkcjonuje pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej i dzi├¬ki przychylno┬Âci parafii St. Josef w Selm oraz Polskiej Misji Katolickiej w M├╝nster. Obecnie na zaj├¬cia ucz├¬szcza 12 uczni├│w.

W grupie m┬│odszej dzieci doskonal┬▒ p┬│ynno┬Â├Ž wypowiedzi w j├¬zyku polskim, wzbogacaj┬▒ s┬│ownictwo, ucz┬▒ si├¬ czyta├Ž i pisa├Ž, poznaj┬▒ regu┬│y ortografii. Wa┬┐nym elementem spotka├▒ jest piel├¬gnowanie polskich tradycji.

Grupa starsza w zale┬┐no┬Âci od poziomu j├¬zykowego uczni├│w doskonali umiej├¬tno┬Âci w zakresie j├¬zyka m├│wionego i pisanego. Utrwalane s┬▒ regu┬│y ortografii w po┬│┬▒czeniu z wiedz┬▒ o gramatyce. Stopniowo uczniowie ├Žwicz┬▒ samodzielne pisanie tekst├│w. W czasie lekcji zapoznaj┬▒ si├¬ z elementami polskiej literatury,kultury, historii i geografii oraz z aktualn┬▒ sytuacj┬▒ spo┬│eczno-polityczn┬▒ w Polsce. Wa┬┐nym elementem spotka├▒ obydwu grup jest piel├¬gnowanie polskich tradycji przy okazjach takich jak np.: andrzejki, miko┬│ajki, wsp├│lne malowanie pisanek wielkanocnych, spotkania w okresie Bo┬┐ego Narodzenia. Organizowane s┬▒ te┬┐ wycieczki do Polski ( Pozna├▒, Warszawa).

--------------------------------------------------------------------------------