ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Szkoły
Leverkusen
Leverkusen
Leverkusen
Adresy szk├│┬│:
GGS Kerschensteinerschule , Kerschensteinerstr.2, 51373 Leverkusen (K├╝ppersteg)
Marienschule Opladen ( gimnazjum), An St. Remigius 21, 51379 ( Opladen)
GGS Herderschule, Herderstr.10, 51381 Leverkusen (Quettingen)
GGS L├Âwenzahnschule, Netzestr.12, 51371 Leverkusen ( Rheindorf)
________________________________________
Kontakt:
Barbara Micha┬│owska
tel: 0214/2062927
barbara.michalowska@gmx.de
________________________________________
Czas odbywania si├¬ zaj├¬├Ž:

GGS Kerschensteinerschule - poniedzia┬│ek 14.00-15.30 -kl.1-2 ;15.30-17.45 -kl.3-4

Marienschule Opladen- wtorek 14.15-16.30-kl.5-6; 16-30-18.45-kl.9-10

GGS Herderschule - ┬Âroda 14.00-15.30 -kl.1-2; 15.30-17.45 - kl.3-4

Marienschule Opladen- czwartek 14.15-16.30-kl. 7; 16.30-18.45-kl.8

GGS L├Âwenzahnschule - pi┬▒tek 13.30-15.00-kl.1-2 ;15.00-17.15- kl.3-4
________________________________________
Kr├│tka historia
Nauka j├¬zyka polskiego jako ojczystego w szko┬│ach rozpocz├¬┬│a si├¬ w Leverkusen w roku szk. 2000/ 2001, trwa zatem ponad 14 lat (stan wrzesie├▒ 2015). Obecnie na zaj├¬cia ucz├¬szczaj┬▒ uczniowie z Leverkusen i okolicznych mniejszych miejscowo┬Âci.
Zajêcia odbywaj± siê w 10 grupach:
98 % uczni├│w to dzieci urodzone i wychowane w Niemczech.
Poziom znajomo┬Âci j├¬zyka polskiego jest bardzo zr├│┬┐nicowany, od s┬│abej po bardzo dobr┬▒.
Lekcje jêzyka polskiego obejmuj±:
nauk├¬ mowy, pisania, czytania, a tak┬┐e gramatyk├¬ i ortografi├¬. Na zaj├¬ciach przekazywane s┬▒ wiadomo┬Âci z zakresu historii Polski ( na przykladzie ba┬Âni, poda├▒ i legend) oraz innych tekst├│w kultury.
Zaj├¬cia prowadzone s┬▒ w systemie lekcyjnym. Uczniowie otrzymuj┬▒ za┬Âwiadczenie o uczestnictwie w zaj├¬ciach wraz z ocen┬▒, kt├│ra zostaje umieszczona na ┬Âwiadectwie niemieckim. Organizowane s┬▒ wycieczki, przedstawienia,spotkania okoliczno┬Âciowe, zabawy, projekcje polskich film├│w dzieci├¬cych.
Edukacja w szkole koñczy siê egzaminem w klasie 9 lub10.
________________________________________
Nauczycielka
mgr Barbara Micha┬│owska
absolwentka filologii polskiej oraz Kwalifikacyjnych Podyplomowych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Jêzyka Polskiego jako Obcego.
5-letni sta┬┐ pracy w Polsce.
14 lat pracy w Niemczech (cz³onek Zwi±zku Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów w Niemczech).