ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Szkoły
Koblenz
Adres szko┬│y: Max-von-Laue Gymnasium
56068 Koblenz
S├╝dallee 1
Tel. 0261 / 91483-0
Czas odbywania si├¬ zaj├¬├Ž:

Zaj├¬cia odbywaj┬▒ si├¬ w 6 grupach podzielonych wg umiej├¬tno┬Âci j├¬zykowych i klas uczni├│w
i odbywaj± siê w godzinach popo³udniowych :

od poniedzia┬│ku do czwartku od godz. ca.14.00 do 19.00

kazda grupa 1 raz w tygodniu po 3 lub 2 godz.lekcyjne ( dzieci m┬│odsze)
zameldowania: snochowska-lydka@t-online.de
02621 / 18 97 87
2.Nauka w Koblenz trwa juz 4 lata ( dane 2007/08)
Zameldowanych jest 60 os├│b od kl.1 do 10.
okrêg: Koblenz oraz region Rhein, Lahn, Mosel nale¿±cych do landu Nadrenia Palatynat lekcje obejmuj±:
-wymowê i mowê w jêzyku polskim
-nauka polskiego alfabetu
-ortografia, gramatyka, sk┬│adnia, fonetyka, fleksja
-literatura polska dla dzieci i m┬│odzie┬┐y
-filmy polskie
-tradycja ,kultura i obrzêdy polskie
-wycieczki o┬Âwiatowe do Polski
-geografia i historia Polski
-polskie piosenki
Zajecia prowadzone sa w systemie lekcyjnym ( 45 min. lekcja)
Uczniowie otrzymuj┬▒ oceny cz┬▒stkowe oraz ocen├¬ ko├▒cow┬▒ na koniec I semestru oraz na koniec roku szkolnego.Ocena ta jest rowno┬┐naczna z innymi ocenami na ┬Âwiadectwie niemieckim i znajduje si├¬ w rubryce : Leistungen.
NOWOSC:
Od roku szk.2009/10 j├¬zyk polski b├¬dzie r├│wnie┬┐ w szko┬│ach niemieckich nie tylko jako j├¬zyk ojczysty ( czyli MU Mutersprachlicherunterricht) ale tak┬┐e jako 3 j├¬zyk obcy do wyboru od klasy 9 w gimnazjach. Uczniowie ucz┬▒cy si├¬ ju┬┐ j. polskiego jako ojczystego, b├¬d┬▒ mieli mo┬┐liwo┬Â├Ž kontynuowania nauki j├¬zyka na poziomie wy┬┐szym dla zaawansowanych ,czyli nie b├¬d┬▒ musieli zaczyna├Ž nauki w klasie 9 od podstaw.Bedzie to swoista kontynuacja ich nauki od klas pocz┬▒tkowych.
Nauczycielka mgr Elzbieta Snochowska-Lydka
absolwentka filologii polskiej i pedagogiki wczesnoszkolnej


12 lat pracy w Polsce (cz┬│onkini ZNP -Zwiazku Nauczycieli Polskich)

4 lata pracy w Niemczech (cz┬│onkini Zwiazku Nauczycieli Jezyka Polskiego i Pedagog├│w w
Niemczech)

jako pierwsza osoba (po wielu staraniach w Urzêdach Szkolnych) wprowadzi³a jêzyk polski do landu Nadrenia Palatynat,
w którym nigdy nie nauczano jêzyka polskiego w pañstwowych szko³ach
-
opiekunka wraz z uczniami grob├│w polskich je├▒c├│w wojennych i przymusowych robotnik├│w
z okresu II wojny ┬Âw. na Cmentarzu Alianckim w Koblencji