ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Szkoły
Kleve
Szko┬│a Polska w Kleve


"Trzeba budowa├Ž domy nawet,

je┬Âli nikt w nich nie zamieszka,

dzie├▒ po dniu, a j├¬zyk…

A jêzyk...?

A wtedy czujesz, ┬┐e to,

co stworzy┬│e┬ jest dobre,

gdy┬┐ p┬│yn┬▒ litery po kartce,

niczym kra rzek┬▒,

i wnet wy³ania siê krzew, wybrze¿e,

miasto, s┬│owa, mowa…"


--------------------------------------------------------------------------------
Szko┬│a Polska w Kleve powsta┬│a w 2002 roku z inicjatywy rodzic├│w i nauczyciela. Zaj├¬cia odbywaj┬▒ si├¬ na poziomie szko┬│y podstawowej i ┬Âredniej (kl. 1-10).

W lekcjach z j├¬zyka polskiego-ojczystego mog┬▒ bra├Ž udzia┬│ wszyscy uczniowie, kt├│rzy pragn┬▒ wzbogaci├Ž i piel├¬gnowa├Ž mow├¬ i kultur├¬ ojczyst┬▒ (pami├¬taj- nieumiej├¬tno┬Â├Ž pisania nie jest barier┬▒).
Lekcje prowadzi mgr Justyna Tompalski - absolwentka Wy┬┐szej Szko┬│y Pedagogicznej w Bydgoszczy (wydzia┬│ humanistyczny, kierunek: filologia polska, studia magisterskie pi├¬cioletnie w systemie dziennym). Uko├▒czy┬│a tak┬┐e warsztaty metodyczne: „Metody aktywizuj┬▒ce w nauczaniu j├¬zyka polskiego”, zorganizowane przez PCN z Lublina, oraz kurs: „Wychowawcy wycieczek”. Ponadto wiedz├¬ z dziedziny dydaktyki i pedagogiki zdoby┬│a i ugruntowywa┬│a podczas pracy w Polsce, w Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒cym w Kole oraz w Wyszej Szkole Zawodowej w Koninie jako wyk┬│adowca literatury polskiej – (zaj├¬cia w systemie dziennym).

Przez cztery lata pracowa┬│a jako nauczyciel j├¬zyka niemieckiego – (Begegnungsst├Ątte S├╝dstadt) w Kleve.

Do┬Âwiadczenia te pozwoli┬│y jej zapozna├Ž si├¬ szczeg├│┬│owo z zasadami funkcjonowania plac├│wki o┬Âwiatowo – wychowawczej, jak┬▒ jest szko┬│a. W swojej pracy stara si├¬ budzi├Ž w┬Âr├│d uczni├│w zainteresowanie j├¬zykiem ojczystym. Nie chodzi bowiem wy┬│┬▒cznie o zapoznanie uczni├│w z pisowni┬▒, czytaniem, lecz tak┬┐e o zach├¬cenie ich do samodzielnych poszukiwa├▒, do odkrywania rado┬Âci p┬│yn┬▒cej z badania przesz┬│o┬Âci i do uczestnictwa w obecnym ┬┐yciu kulturalno-literackim.
Od piêciu lat na swoich lekcjach proponuje gry i zabawy jêzykowe,
odgrywanie r├│l, bo ta forma doskonale sprawdza si├¬ w o┬Âmielaniu ucznia i prze┬│amywaniu barier j├¬zykowych. Tworz┬▒ projekty, pisz┬▒ wiersze. Stosuj┬▒ tak┬┐e ├Žwiczenia z tzw. stymulacji globalnej, kt├│re bardzo podobaj┬▒ si├¬ uczniom i zach├¬caj┬▒ ich do kreatywno┬Âci w j├¬zyku obcym. Taka praca w grupie ma ogromne znaczenie, gdy┬┐ s┬▒ to pierwsze do┬Âwiadczenia komunikacyjne, sprzyjaj┬▒ce rozwojowi samo┬Âwiadomo┬Âci. Jednym z bardziej interesuj┬▒cych projekt├│w, kt├│rym zajmuje si├¬ od wielu lat, jest czytanie bajek z r├│┬┐nych kraj├│w. Wsp├│lna lektura bajki staje si├¬ wst├¬pem do rozmowy na temat warunk├│w ┬┐ycia w danym kraju, miejsca dziecka, szko┬│y, zabaw, kultury. W ka┬┐dej jednak bajce znajduj┬▒ si├¬ g┬│├¬bsze, uniwersalne my┬Âli, elementy magiczne itp. Dzieci wychwytuj┬▒ to bez najmniejszych problem├│w. Rozpoznaj┬▒ r├│┬┐nice i podobie├▒stwa, i coraz cz├¬┬Âciej stwierdzaj┬▒, ┬┐e jeste┬Âmy bardziej podobni ni┬┐ r├│┬┐ni . Cz├¬sto chc┬▒ dowiedzie├Ž si├¬ czego┬ wi├¬cej o danym kraju. Wszystko to pomaga w zrozumieniu innych kultur, zapobiega rozprzestrzenianiu si├¬ nieuzasadnionych i cz├¬sto krzywd┬▒cych opinii o innych grupach narodowo┬Âciowych. Projekt ten cieszy si├¬ bardzo du┬┐ym powodzeniem i wskazuje, jak znaczne jest zapotrzebowanie w szkole niemieckiej na wsp├│┬│prac├¬ nauczycieli z r├│┬┐nych kultur. Dlatego od kilku lat ma kontakt z nauczycielami ze Szko┬│y Podstawowej im. Jana Brzechwy w powiecie koni├▒skim, z kt├│rymi wymienia si├¬ do┬Âwiadczeniem i wskaz├│wkami metodycznymi.

Po pi├¬ciu latach pracy o charakterze spo┬│ecznym, j├¬zyk polski zostanie wprowadzony do szko┬│y niemieckiej, w kt├│rej nadal rozs┬│awia├Ž b├¬d┬▒ bogat┬▒ ,pe┬│n┬▒ tradycji kultur├¬ polsk┬▒ oraz zwraca├Ž uwag├¬ na to, i┬┐ j├¬zyk ojczysty powinien by├Ž dum┬▒ ka┬┐dego narodu.


--------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:
mgr Justyna Tompalski

tel.02821/7115866

Adres szko┬│y:

Don Bosco Heim

Kaverinerstr. 10

47533 Kleve