ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Szkoły
Hamm
Lekcje jêzyka polskiego jako ojczystego dla uczniów klas 5-12 odbywaj± siê
od 1.03.2008. Uczniowie pracuj± w zró¿nicowanych grupach. Zajêcia odbywaj±
siê w trzech szko³ach.

_____

M├Ąrkisches Gymnasium
Wilhelm-Liebknecht-Str. 11
59067 Hamm
PONIEDZIA£EK
I grupa - 15.10-16.05
II grupa - 16.05-18.30

_____

Realschule Bockum-H├Âvel
Wernerstra├če 9
59075 Hamm
WTOREK
I grupa 15.00-16.30

II grupa 16.30 - 18.00
SRODA
III grupa 16.00-17.15

_____

Erlenbachschule
Kirchweg 90
59071 Hamm
CZWARTEK
I grupa 16.00 -17.10

II grupa 17.00 - 18.30

_____

Do obecnie istniej┬▒cych ju┬┐ grup mo┬┐na nadal zg┬│asza├Ž uczni├│w. Nauka jest
bezp┬│atna. Uczniowie otrzymuj┬▒ stopnie, kt├│re s┬▒ wpisywane na ┬Âwiadectwie
niemieckim.
KONTAKT:
Nauczycielka - mgr Krystyna Wolnik-Straub
Tel.kom.(WhatsApp) 0151 51944617
E- mail : straub.unna@freenet.de