ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Szkoły
Bochum
Adres szko┬│y:

Lina-Morgenstern-Schule

Bonhoeferstr. 50 (Altenbochum)
44803 Bochum

Nr tel. nauczycielki: Jadwiga Mantusz 02323 61148


Czas odbywania si├¬ zaj├¬├Ž: Zaj├¬cia odbywaj± si├¬ w poniedzia┬│ki, wtorki, ¶rody i czwartki w godzinach od 14:30-16:00 dla grup od klasy I-IV a
od 16:00-18:15 dla klas starszych

Inne informacje na temat
punktu szkolnego w Bochum

Nauczanie jêzyka polskiego jako ojczystego rozpoczê³a siê w Bochum
w 2001 roku.

Jest 8 grup, 155 uczni├│w od klasy I do X.

Najwa┬┐niejsze imprezy szkolne:


wiecz├│r gwiazdkowy z udzia┬│em rodzic├│w i uczni├│w

konkurs czytania - w bibliotece miejskiej

coroczne wycieczki do Polski


Nauczycielka mgr Jadwiga Mantusz
absolwentka filologii polskiej we Wroc┬│awiu