ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Szkoły
Aachen
Aachen
Jêzyk polski w Aachen

Adres szko┬│y:

St. Leonhard Gymnasium

Jesuitenstr. 9

52062 Aachen

Zajêciami jêzyka polskiego w Aachen objêta jest co roku grupa licz±ca ponad stu uczniów (dzieci i m³odzie¿ z klas od 1. do 10.).
Prowadzone s± one aktualnie - jako zajêcia popo³udniowe - w St. Leonhard Gymnasium ( w poprzednich latach: w Geschwister-Scholl-Gymnasium oraz
w Gesamtschule Brand).

Wszystko zacz├¬┬│o si├¬ 17. wrze┬Ânia 2001 roku dzi├¬ki niezwykle aktywnej i pe┬│nej
po┬Âwi├¬ce├▒ postawie pana Romana Mokrzyckiego, kt├│ry - z ramienia Stowarzyszenia ┬Âw. Wojciecha i przy poparciu Referatu Obcokrajowc├│w - uzyska┬│ niezb├¬dn┬▒
zgodê i akceptacjê kompetentnych w³adz szkolnych.

Oceny z tych┬┐e zaj├¬├Ž wpisywane s┬▒ na ┬Âwiadectwach szkolnych ( w punkcie "Bemerkungen") i na specjalnych za┬Âwiadczeniach potwierdzanych przez szko┬│├¬. Uczniowie 10. klas przyst├¬puj┬▒ do egzaminu ko├▒cowego, kt├│rego wynik (w postaci oceny z przedmiotu: "Polnisch") r├│wnie┬┐ zostaje umieszczony na ┬Âwiadectwie.

Nasze tematy koncentruj┬▒ si├¬ g┬│├│wnie wok├│┬│ zagadnie├▒ ┬┐ycia codziennego oraz humanitarnych i chrze┬Âcija├▒skich zasad wsp├│┬│┬┐ycia. Poznajemy geografi├¬, histori├¬, kultur├¬ i tradycje ojczyzny naszych rodzic├│w - i to nawet "na ┬┐ywo". Bowiem dwukrotnie juz wyruszyli┬Âmy na wycieczk├¬ do Polski.

W roku 2006, w czerwcu na naszym wycieczkowym szlaku znalaz³y siê: Kraków, Wieliczka, Czêstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice oraz Zakopane.

W maju bie┬┐┬▒cego roku odwiedzili┬Âmy
stolicê Polski - Warszawê, miasto rodzinne Chopina
-┬»elazow┬▒ Wol├¬ oraz miejsce dzia┬│alno┬Âciu ┬Âwi├¬tego o. Maksymiliana Marii Kolbego-Niepokalan├│w, gdzie zobaczylismy cudown┬▒ ruchom┬▒ szopk├¬ - PANORAM├Ő 1000 – LECIA POLSKI.

Jeszcze teraz jeste┬Âmy pod wra┬┐eniem tych wspania┬│ych wypraw, dzi├¬ki kt├│rym m.in.tak bardzo aktualne sta┬│y si├¬ dla nas s┬│owa Marii Konopnickiej:

"...A jak ciebie kto zapyta:

Kto┬ ty taki, sk┬▒d ty rodem?

M├│w, ┬┐e jeste┬ z takiej chaty,

┬»e┬ z tych ┬│┬▒k, co pachn┬▒ miodem;

M├│w, ┬┐e jeste┬ z takiej chaty,

Co Piastow┬▒ chat┬▒ by┬│a,

┬»e┬ z tej ziemi, kt├│rej kwiaty

Gorzka rosa wykarmi┬│a..."
R├│wnie┬┐ "na ┬┐ywo" zetkn├¬li┬Âmy si├¬ z kultur┬▒ polsk┬▒ w Concordii, gdzie 25.czerwca 2005r. brali┬Âmy udzia┬│ w obchodach tzw. Dnia Kultury Polskiej
(pmk-aachen.de/z zycia misji/dni polskie w Concordii)


Ponadto wsp├│┬│pracujemy ┬Âci┬Âle z Polsk┬▒ Misj┬▒ Katolick┬▒ - "kawa┬│kiem" Polski
w Aachen. Pisemne "relacje" z naszych zaj├¬├Ž, jak r├│wnie┬┐ K┬▒cik Poezji zamieszczamy na bie┬┐┬▒co w „Przekazach” (kwartalniku PMK).
Zawsze w maju - wsp├│lnie z cz┬│onkami Rady Parafialnej - organizujemy okoliczno┬Âciowe akademie z okazji Dnia Matki (pmk-aachen.de / z zycia misji / Rok 2006 -Dzien Matki w PMK-Aachen).

Tegoroczny Dzien Matki po┬Âwi├¬cili┬Âmy - poprzez przygotowanie inscenizacji Objawie├▒ Fatimskich - Matce Boskiej Fatimskiej (pmk-aachen.de / z zycia misji / Rok 2007 - Akademia z okazji Dnia Matki).

W roku 2006 dodatkowo przygotowali┬Âmy program s┬│owno-muzyczny dla uczczenia
I. Rocznicy ┬Âmierci naszego ukochanego Papie┬┐a Jana Paw┬│a II., a nasza m┬│odzie┬┐ wykona┬│a na ten temat prace projektowe w formie plakat├│w i kalendarza. Chcieli┬Âmy podzi├¬kowa├Ž Bogu za ten niezwyk┬│y dar w osobie Karola Wojty┬│y - dar dla Polski, dla ludzko┬Âci, dla ┬Âwiata! (pmk-aachen.de / z zycia misji / Rok 2006 – Pierwsza Rocznica Smierci Ojca Swietego Jana Pawla II).

W lutym 2003 dzieci uczêszczaj±ce na zajêcia jêzyka polskiego bawi³y siê na balu karnawa³owym w Geschwister-Scholl-Gymnasium ( przy d¼wiêkach "muzyki" wypo¿yczonej nam przez ksi±dza Jana i "zgranej" wspaniale z ca³± reszt± potrzebn± do zabawy przez rodziców i cz³onków Rady Parafialnej ).
Cz├¬sto organizujemy spotkania „w plenerze” (grile, ogniska i pikniki).
W czasie naszych lekcji bardzo wa┬┐na jest obserwacja rytmu natury jako cudownego daru Nieba. U┬Âwiadamiamy sobie, ┬┐e jej ochrona jest podstawowym zadaniem
i obowi┬▒zkiem ka┬┐dego z nas.

Opracowywane przez nas tematy zawieraj┬▒ jednocze┬Ânie istotne elementy filozofii j├¬zyka polskiego, jego struktury, gramatyki i ortografii.
Chcemy, aby nasze lekcyjne spotkania dostarcza┬│y nam przede wszystkim przyjemnych i po┬┐ytecznych wra┬┐e├▒. Aby┬Âmy na ich bazie potrafili wyra┬┐a├Ž swoje najlepsze my┬Âli i uczucia w spos├│b prosty, szczery i bezpo┬Âredni, czyli po polsku!

"...Mowa rodzinna niechaj bêdzie prosta

A┬┐eby ka┬┐dy, kto us┬│yszy s┬│owo

Widzia³ jab³onie, rzekê, zakrêt drogi,

Tak jak siê widzi w letniej b³yskawicy..."

/Cz. Mi┬│osz/Wycieczki do Polski organizujemy we wspó³pracy z BIUREM PODRÓ¯Y
„PALATIUM” – adres internetowy: www.cracowguide.com ,
e-mail: office@cracowguide.com ).