ASCII

Home Kontakt Gästebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Zarząd

Zarzad:
Przewodniczaca Liliana Barejko-Knops M.A.
Wiceprzewodniczaca mgr Renata Kaczmarek
Sekretarz mgr Justyna Bonikowska
Skarbnik Mariola L`hoste
Komisja Rewizyjna:
mgr Anita Lisowska
mgr Katarzyna Pakalski


Cel: Promocja nauki jezyka polskiego w Niemczech

Zalozenie Zwiazku: czerwiec 1997