ASCII

Home Kontakt Gństebuch Fotos   News  
Bitte einloggen
Passwort vergessen?

Archiwum
WIOSENNE SZKOLENIE W KOLONII
El┬┐bieta Ogrodowska Jesionek


Wiosna! S┬│o├▒ce budzi ro┬Âliny do ┬┐ycia i deszczyk dopinguje do wrostu. Jest si├¬ z czego cieszy├Ž! Wiosenne szkolenie dla nauczycieli j├¬zyka polskiego w Kolonii to jeszcze jeden pow├│d do rado┬Âci.
O┬┐ywcze jak s┬│o├▒ce i deszczyk dla steranego rokiem szkolnym cia┬│a pedagogicznego s┬▒ seminaria prowadzone przez znakomite metodyczki z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie. Tegoroczne szkolenie odby┬│o si├¬ 20 i 21 kwietnia: w pi┬▒tek w sali seminaryjnej Bezirksregierung, w sobot├¬ w ┬Âwietlicy domu akademickiego Melaten. W seminarium prowadzonym na przemian przez Ma┬│gorzat├¬ Ma┬│ysk┬▒ i Gra┬┐yn├¬ Wi┬Âniewsk┬▒ wzi├¬┬│o udzia┬│ ponad 20 cz┬│onki├▒ Zwi┬▒zku Nauczycieli J├¬zyka Polskiego z terenu ca┬│ych Niemiec.
Dla wielu kole┬┐anek by┬│a to okazja do spotkania w zaprzyja┬╝nionym gronie po roku niewidzenia si├¬. W ci┬▒gu owego roku ka┬┐da z uczestniczek mia┬│a okazj├¬ wypr├│bowa├Ž w swojej pracy materia┬│y i wskaz├│wki zdobyte na poprzednim seminarium. Wymiana do┬Âwiadcze├▒ jest jednym z po┬┐ytk├│w p┬│yn┬▒cych ze spotkania. Tak┬┐e kole┬┐nki z lubelskiego O┬Ârodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granic┬▒ ciekawe s┬▒ us┬│ysze├Ž, jak przygotowane przez nie „idealne lekcje” sprawdzaj┬▒ si├¬ w praktyce. W czasie szkolenia uczestniczki z przyjemno┬Âci┬▒ staj┬▒ si├¬ uczennicami i z zapa┬│em wykonuj┬▒ polecenia prowadz┬▒cych. W praktyce nie wszystko idzie tak g┬│adko.
Poniewa┬┐ adresatami lekcji bywaj┬▒ dzieci w r├│┬┐nym wieku i o r├│┬┐nym stopniu sprawno┬Âci w pos┬│ugiwaniu si├¬ j├¬zykiem polskim, nauczycielki musz┬▒ dostosowa├Ž proponowane rozwi┬▒zania do mo┬┐liwo┬Âci swoich uczni├│w. Od inwencji nauczycielki b├¬dzie zale┬┐a┬│o, w jaki spos├│b skorzysta z materia┬│├│w uzyskanych w czasie szkolenia. Z wdzi├¬czno┬Âci┬▒ wobec kole┬┐anek z PCN nale┬┐y zaznaczy├Ž, ┬┐e kazda z uczestniczek szkolenia otrzymuje komplet wszelkich materia┬│├│w koniecznych do odtworzenia zademonstrowanej lekcji. Ta wygoda zwalnia uczestniczki z konieczno┬Âci robienia notatek w trakcie zaj├¬├Ž i pozwala ca┬│kowicie po┬Âwi├¬ci├Ž si├¬ „zabawie w szko┬│├¬”.
Do m┬│odszych dzieci skierowane by┬│y lekcje przygotowane przez Ma┬│gorzt├¬ Ma┬│ysk┬▒. Bohaterami pierwszej by┬│y „osy”, drugiej – „koty”. Zgodnie z metod┬▒ ca┬│o┬Âciowego kszta┬│cenia lekcja obejmowa┬│a czynno┬Âci aktywizuj┬▒ce uczni├│w zar├│wno fizycznie i intelektualnie, jak emocjonalnie. Swobodny ruch przy d┬╝wi├¬kach muzyki, rysowanie, wycinanie, klejenie i tym podobne czynno┬Âci wykonywane zespo┬│owo prowadzi┬│y do stworzenia dzie┬│a plastycznego, w kt├│rym ka┬┐dy ucze├▒ mia┬│ szans├¬ zawarze├Ž cz┬▒stk├¬ w┬│asnej pomys┬│owo┬Âci i pracy. Emocjonalne zaanga┬┐owanie uczni├│w w przedmiot lekcji jest kluczem do pedagogicznego sukcesu. Nie trudno sobie wyobrazi├Ž, ┬┐e spe┬│nione tw├│rczo i zadowolone ze swego dzie┬│a dzieci ┬│atwiej otwieraj┬▒ si├¬ na przekaz bardziej zintelektualizowany. Ch├¬tnie dowiedz┬▒ si├¬ czego┬ o osie, kt├│r┬▒ narysowa┬│y, ch├¬tnie pos┬│uchaj┬▒ wiersza albo historii o przygodach „swojego” kota. Aktywno┬Â├Ž ruchowa i tw├│rczo┬Â├Ž plastyczna okazuj┬▒ si├¬ dobr┬▒ rozgrzewk┬▒ dla wyobra┬╝ni j├¬zykowej.
Rozrusza├Ž „klas├¬” w takt g├│ralskiej przy┬Âpiewki „Hej, bystra woda” stara┬│a si├¬ r├│wnie┬┐ Gra┬┐yna Wi┬Âniewska – mimo i┬┐ przygotowana przez ni┬▒ lekcja adresowana by┬│a do os├│b dojrzalszych: obok szerszej znajomo┬Âci j├¬zyka dysponuj┬▒cych r├│wnie┬┐ okre┬Âlonym zasobem wiedzy o kulturze. Apelowanie do tej wiedzy nast├¬powa┬│o ju┬┐ na etapie wst├¬pnego ta├▒ca, „odta├▒czonego” w r├│┬┐nych konwencjach muzycznych. To w┬│a┬Ânie muzyka, w po┬│┬▒czeniu z poezj┬▒ Marka Grechuty, pe┬│nia┬│a w lekcjach Gra┬┐yny rol├¬ emocjonalnego klucza uruchamiaj┬▒cego kreatywno┬Â├Ž uczni├│w. Uczestniczki szkolenia okaza┬│y si├¬ podatne na poetyck┬▒ inspiracj├¬: W ├Žwiczeniu wykorzystuj┬▒cym metod├¬ wiersza po┬│├│wkowego brakuj┬▒ce fragmenty wers├│w dopisywane tekstowi Grechuty o Tatrach nie ust├¬powa┬│y oryginalnym frazom. Nie mniej przydatna okaza┬│a si├¬ piosenka krakowskiego artysty o roli sztuki w ┬┐yciu, wykorzystana przez Gra┬┐yn├¬ na kolejnej lekcji. Owszem, pos┬│u┬┐y┬│a jako materia┬│ do ├Žwicze├▒ z zakresu s┬│ownictwa i gramatyki, lecz przede wszystkim obudzi┬│a indywidualne artystyczne wzruszenie, o┬┐ywiaj┬▒c nim rozmowy o sztuce b├¬d┬▒ce przedmiotem lekcji.
Wykorzystanie utwor├│w literackich w praktyce szkolnej wydaje si├¬ trudne ze wzgl├¬du na wysokie wymagania, jakie stawiaj┬▒ one odbiorcy. Nale┬┐y chyba jednak pr├│bowa├Ž, godz┬▒c si├¬ na niekompletno┬Âc odbioru, przykrawaj┬▒c niekiedy wielkie dzie┬│a do swoich ma┬│ych potrzeb. Tw├│rcza iskra, jaka le┬┐a┬│a u ich zarania, potencja┬│ rozpalania wyobra┬╝ni s┬▒ najwi├¬kszym sprzymierze├▒cem nauczyciela w budzeniu wra┬┐liwo┬Âci i rozwijaniu uczniowskich umys┬│├│w. Jako znakomity przyk┬│ad owocnego zastosowania wysokiej literatury w pracy z najm┬│odszymi mo┬┐e s┬│u┬┐y├Ž lekcja Ma┬│gorzaty Ma┬│yskiej, bazuj┬▒ca na wierszu „Droga” z cyklu „Poema naiwne” Czes┬│awa Mi┬│osza, zademonstrowana na szkoleniu w zesz┬│ym roku.
W tym roku Ma┬│gorzata Ma┬│yska zaprezentowa┬│a (i sprezentowa┬│a) uczestniczkom szkolenia ksi┬▒┬┐k├¬ lubelskiego poety Zbigniewa Dmitrocy „Rymy na ka┬┐d┬▒ okazj├¬” oraz towarzysz┬▒ce jej „Dyktanda obrazkowe” – zbi├│r rysunk├│w Magdaleny J├│zefczuk-Dmitrocy. Pozycja powsta┬│a z inicjatywy PCN jako zas├│b wierszowanych tekst├│w dla dzieci wraz z ilustracjami do wykorzystania w nauczaniu j├¬zyka polskiego w szko┬│ach polonijnych.
Z podobnym zamiarem metodycznego wsparacia polskich nauczycieli za granic┬▒ zosta┬│ opracowany wirtualny podr├¬cznik dost├¬pny do z┬│adowania na stronie internetowej „W┬│┬▒cz Polsk├¬”, czyli www.wlaczpolske.pl (dost├¬pny tak┬┐e poprzez portal www.polska-szkola.pl.) Fragment szkolenia po┬Âwi├¬cony nowo powstaj┬▒cej ofercie O┬Ârodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granic┬▒ i MEN by┬│ instrukcj┬▒ i zaproszeniem do korzystania z podr├¬cznika. Materia┬│y z zakresu nauki j├¬zyka, historii i geografii zestawione w jednostki lekcyjne dopasowane do wieku i poziomu uczni├│w, mog┬▒ by├Ž dowolnie wybierane i uk┬│adane przez nauczycieli odpowiednio do indywidualnych potrzeb. Kto zatem nie mia┬│ sposobno┬Âci uczesniczy├Ž w inspiruj┬▒cym spotkaniu w Kolonii, mo┬┐e w poszukiwaniu pomys┬│├│w si├¬gn┬▒├Ž do internetowej konserwy. Oby i tam do┬Âwiadczy┬│ o┬┐ywczego tchnienia polszczyzny!

El┬┐bieta Ogrodowska JesionekZako├▒czenie roku szkolnego 2010/2011-relacja Anny Herling


26.06.2010 w gmachu Wydzia┬│u Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Polski odby┬│a si├¬ uroczysto┬Â├Ž dla absolwent├│w
klas 10 szó³ w Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii objêtych nauk±
jêzyka polskiego jako jêzyka ojczystego.
Przyby┬│o ok 200 uczni├│w w towarzystwie swoich nauczycieli,
rodzic├│w i dyrektor├│w szk├│┬│, pani konsul Ma┬│gorzata Wejtko,
Dr. B├Ârvenich, dyrektor Bezirksregierung K├Âln , przedstawiciele
Urzêdów Szkolnych, pani Liliana Barejko-Knops,
przewodnicz±ca Zwi±zku Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów
i jednocze┬Ânie przedstawicielka Bezirksregierung K├Âln
oraz ksi┬▒dz Stefan Ochalski z Polskiej Misji Katolickiej w Kolonii.
Uroczysto┬Â├Ž otworzy┬│a pani konsul Wejtko witaj┬▒c przyby┬│ych
i gratuj┬▒c absolwentom zdanych egzamin├│w ko├▒cowych.
Podkre┬Âli┬│a korzy┬Âci w┬│adania j├¬zykiem polskim w obliczu
zacie┬Âniaj┬▒cych si├¬ stosunk├│w polsko-niemieckich i ┬┐yczy┬│a
przyby┬│ej m┬│odzie┬┐y dalszych sukces├│w w nauce.

Gospodarz imprezy, Zwi±zek Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów
z przewodnicz┬▒c┬▒ pani┬▒ Barejko-Knops powita┬│ zaproszonych kwiatami
i upominkami. W podziêkowaniu za udzielenie pomieszczeñ
na t├¬ uroczyso┬Â├Ž przewodnicz┬▒ca wr├¬czy┬│a na r├¬ce pani konsul
portret Chopina wykonany rêk± artysty Herberta Knopsa.
Pani Barejko-Knops podkre┬Âli┬│a znaczenie nauki j├¬zyk├│w ojczystych,
chwali³a zapa³ i osi±gniêcia uczniów oraz uhonorowa³a osoby
udzielaj±ce siê sprawie rozpowszechniania tego przedmiotu w szko³ach.
Szczeg├│lnie ciep┬│ymi s┬│owami zwr├│ci┬│a si├¬ do Dr B├Ârvenich,
za wstawiennictwem kt├│rego zosta┬│a umo┬┐liwiona kontynuacja nauki
jêzyka polskiego w Bergisch Gladbach. Symbolicznym bukietem kwiatów
podziêkowa³a pani Iwonie Hylus, matce ucznia, która po 7 latach starañ
u boku Zwi±zku doprowadzi³a do za³o¿enia klas z jêzykiem polskim w Hamm.

Absolwentom klas 10 nauczyciele wr├¬czyli ┬Âwiadectwa uko├▒czenia
nauki jêzyka polskiego oraz nagrody ksi±¿kowe.
Uczniowie i ich rodzice u┬Âwietnili t├¬ uroczysto┬Â├Ž wysokiej klasy
programem artystycznym. W repertuarze znajdowa³y siê utwory muzyczne,
jak np kompozycje Chopina, chansons, utwory na gitarê i harfê oraz recytacje wierszy.

Ojczyzna moja nie st┬▒d stawa czo┬│em;
Ja cia┬│em zza Eufratu,
A duchem sponad Chaosu siê wzi±³em:
Czynsz p┬│ac├¬ ┬Âwiatu.


Cyprian Kamil NorwidGrudzie├▒ 2003
Podsumowanie dwuletniej pracy Zwi±zku Nauczycieli Jêzyka Polskiego i Pedagogów

W grudniu 2003 odby┬│y si├¬ po raz czwarty wybory cz┬│onk├│w zarz┬▒du Zwi┬▒zku Pedagog├│w i Nauczycieli J├¬zyka Polskiego w Niemczech. Przewodnicz┬▒c┬▒ zosta┬│a ponownie Liliana Barejko-Knops pe┬│ni┬▒ca t├¬ funkcj├¬ od pocz┬▒tku istnienia zwi┬▒zku, czyli od 1997 roku. Po raz drugi wybrano na zast├¬pc├¬ przewodnicz┬▒cej Iren├¬ Zejmo. Ponadto do Zarz┬▒du wesz┬│y dwie nowe osoby: pani Maria Wieland przej├¬┬│a funkcj├¬ skarbnika, a pani Danuta Kalinowska - funkcj├¬ sekretarza. W chwili obecnej ZNJPiPwN zrzesza 31 cz┬│onk├│w i sympatyk├│w i obejmuje opiek┬▒ 31 ju┬┐ istniej┬▒cych o┬Ârodk├│w nauczania j├¬zyka polskiego oraz te, kt├│re znajduj┬▒ si├¬ w stadium organizacji. W 2001 odby┬│ si├¬ Europejski Rok J├¬zyk├│w, w kt├│rym szko┬│y j├¬zyka polskiego jako ojczystego zaprezentowa┬│y si├¬ licznymi wystawami o Polsce. W 2002 roku Zwi┬▒zek Nauczycieli J├¬zyka Polskiego i Pedagog├│w zorganizowa┬│ z okazji swojego pi├¬ciolecia konkurs m┬│odych talent├│w pod tytu┬│em "Pi├¬kna nasza Polska ca┬│a" w r├│┬┐nych kategoriach takich jak wypracowanie, wiersz, recytacja, plakat czy ┬Âpiew. Prace laureat├│w zaprezentowano w salonach Konsulatu Generalnego.

W czasie ostatniej dwuletniej kadencji ZNJPiPwN odbywa┬│y si├¬ jak w latach ubieg┬│ych comiesi├¬czne spotkania w Leverkusen. Ich celem s┬▒ bie┬┐┬▒ce szkolenia nauczycielek oraz wymiana do┬Âwiadcze├▒. Prezentowano tu konspekty lekcji, dzielono si├¬ uwagami, dyskutowano o problemach. Ponadto uczestnicy regularnie zapoznawani byli z bie┬┐┬▒cymi postanowieniami niemieckich w┬│adz o┬Âwiatowych. Dwa razy do roku odbywaj┬▒ si├¬ dwudniowe szkolenia metodyczne, kt├│re ciesz┬▒ si├¬ olbrzymim zainteresowaniem. W bie┬┐┬▒cym roku szkolnym w ramach doskonalenia zawodowego w czasie wakacji nauczycielki uczestniczy┬│y tak┬┐e w kursach metodycznych w Lublinie oraz Krakowie. W trosce o w┬│a┬Âciwy status j├¬zyka polskiego w┬Âr├│d polonii niemieckiej nauczycielki wzbogacaj┬▒ swoj┬▒ dzia┬│alno┬Â├Ž o r├│┬┐ne formy pracy. Zorganizowane zosta┬│y obchody tradycyjnych rocznic, np. 11 Listopada oraz ┬Âwi┬▒t: andrzejki, miko┬│ajki, spotkania Bo┬┐onarodzeniowe, Wielkanoc, Dzie├▒ Dziecka, Dzie├▒ Matki, uroczyste zako├▒czenie roku szkolnego w Konsulacie RP w Kolonii. W uroczysto┬Âciach tych uczestnicz┬▒ nie tylko uczniowie, ale r├│wnie┬┐ ich rodziny i przyjaciele. Ponadto zorganizowane zosta┬│y Warsztaty taneczno-muzyczne w O┬Ârodku Concordia. 1 czerwca uczniowie wzi├¬li udzia┬│ w obchodach Dnia Dziecka w Oberhausen. Zgromadzone fundusze przeznaczone zosta┬│y na cele charytatywne. Do tej pory odby┬│o si├¬ ju┬┐ 12 wycieczek do Polski uczni├│w klas 9-10 z sze┬Âciu o┬Ârodk├│w. M┬│odzie┬┐ nie tylko zwiedzi┬│a Krak├│w, Pozna├▒ i Warszaw├¬, Gda├▒sk i Wroc┬│aw, ale r├│wnie┬┐ wzi├¬┬│a udzia┬│ w lekcjach j├¬zyka polskiego i historii w polskich liceach.
Jak co roku przeprowadzone zosta┬│y we wszystkich o┬Ârodkach w klasach 9-10 egzaminy wewn├¬trzne. Ocena z ww. egzaminu wpisywana jest na ┬Âwiadectwo niemieckie jako r├│wnowa┬┐na z drugim j├¬zykiem.
Do wa┬┐nych osi┬▒gni├¬├Ž w dzia┬│aniu ZNJPiPwN nale┬┐y zaliczy├Ž akcj├¬ protestacyjn┬▒ skierowan┬▒ przeciwko ograniczeniu ilo┬Âci o┬Ârodk├│w nauczania j├¬zyk├│w ojczystych

Mimo tak pozytywnie rozwijaj┬▒cego si├¬ nauczania j├¬zyk├│w ojczystych, w┬│adze o┬Âwiatowe NRW ze wzgl├¬du na trudno┬Âci finansowe podj├¬┬│y decyzj├¬ o ograniczeniu liczby plac├│wek MEU. Przewodnicz±ca Zwi┬▒zku Pani Liliana Barejko - Knops poinformowa┬│a o zaistnia┬│ej sytuacji Rz┬▒d Polski, Ambasad├¬ w Berlinie, Konsulat Generalny oraz przeprowadzi┬│a rozmowy z niemieckimi w┬│adzami o┬Âwiatowymi. Ponadto na Kongresie Polonijnym w Krakowie odczyta┬│a ona apel wyra┬┐aj┬▒cy zaniepokojenie rozwojem sytuacji. Protest ten podpisa┬│a wi├¬kszo┬Â├Ž uczestnik├│w Kongresu. Przeprowadzono ponadto akcj├¬ zbierania podpis├│w na listach protestacyjnych w NRW, w kt├│r± zaanga┬┐owa┬│y si├¬ wszystkie o┬Ârodki, w wyniku czego zebrano ponad 2000 podpis├│w. Przewodnicz┬▒ca uda┬│a si├¬ tak┬┐e osobi┬Âcie dwukrotnie do Landtagu, gdzie w kilkugodzinnych debatach potrafi┬│a przekona├Ž przedstawicieli Landtagu, Kancelarii Pa├▒stwa i Ministerstwa do Spraw Szkolnych o s┬│uszno┬Âci argument├│w podanych w prote┬Âcie. Dzi├¬ki natychmiastowej reakcji i usilnym staraniom zostan┬▒ zachowane ju┬┐ istniej┬▒ce miejsca nauczania j├¬zyka polskiego. Nie b├¬dzie jednak, przynajmniej tymczasowo, mo┬┐liwo┬Âci organizowania nowych o┬Ârodk├│w. Rozwi┬▒zanie tego problemu b├¬dzie w dalszym ci┬▒gu priorytetowym zadaniem Zwi┬▒zku. W chwili obecnej prowadzona jest akcja wspierania o┬Ârodk├│w MEU w Dolnej Saksonii
Irena Zejmo

List przewodnicz┬▒cej Zwi┬▒zku Nauczycieli Jezyka Polskiego i Pedagog├│w w Niemczech p. Barejko-Knops do Wiernych przy Polskiej Misji Katolickiej w Kolonii
W imieniu 2000 uczni├│w z P├│┬│nocnej Westfalii-Nadrenii, ich rodzic├│w oraz nauczycieli zrzeszonych w Zwi┬▒zku Nauczycieli chcieliby┬Âmy wszystkim Wiernym bardzo serdecznie podzi├¬kowa├Ž za poparcie naszej akcji protestacyjnej z zesz┬│ego roku, dzi├¬ki kt├│rej nie skre┬Âlono lekcji j├¬zyka polskiego jako ojczystego w szko┬│ach niemieckich mi.n. w Bochum, Erftstadt, Bergheim i Frechen.
Pragn├¬ przekaza├Ž z ca┬│ego serca wszystkim Wiernym za to B├│g zap┬│a├Ž.
W chwili obecnej Zwi┬▒zek Nauczycieli stara si├¬ r├│wnie┬┐ pom├│c naszym rodakom w Dolnej Saksonii, gdzie niemieckie w┬│adze o┬Âwiatowe id┬▒c ┬Âladem naszego landu zamierzaj┬▒ skre┬Âli├Ž dwa o┬Ârodki nauczania j├¬zyka polskiego w Osnabr├╝ck, gdzie bierze udzia┬│ w lekcjach oko┬│o 200 uczni├│w.
Zwracamy si├¬ z gor┬▒c┬▒ pro┬Âb┬▒ do Pa├▒stwa o poparcie naszej kolejnej akcji protestacyjnej adresowanej tym razem do w┬│adz o┬Âwiatowych w Dolnej Saksonii.
W imieniu uczni├│w, nauczycieli i rodzic├│w B├│g zap┬│a├Ž wszystkim Wiernym
przewodnicz┬▒ca Zwi┬▒zku Nauczycieli
Liliana Barejko-Knops